Секция B

Код
Найменування
 

05
Вугілля кам'яне та буре вугілля (лігніт)
 

05.1
Вугілля кам'яне
 

05.10
Вугілля кам'яне
 

05.10.1
Вугілля кам'яне
 

05.10.10
Вугілля кам'яне
 

05.10.10-00.00
Вугілля кам'яне
 

05.2
Вугілля буре (лігніт)
 

05.20
Вугілля буре (лігніт)
 

05.20.1
Вугілля буре (лігніт)
 

05.20.10
Вугілля буре (лігніт)
 

05.20.10-00.00
Вугілля буре (лігніт)
 

06
Нафта сира та природний газ
 

06.1
Нафта сира
 

06.10
Нафта сира
 

06.10.1
Нафта та нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних мінералів
 

06.10.10
Нафта та нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних мінералів
 

06.10.10-00.00
Нафта та нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних мінералів
 

06.10.2
Сланці бітумінозні чи нафтоносні та бітумінозні пісковики
 

06.10.20
Сланці бітумінозні чи нафтоносні та бітумінозні пісковики
 

06.10.20-00.00
Сланці бітумінозні чи нафтоносні та бітумінозні пісковики
 

06.2
Газ природний, скраплений або в газоподібному стані
 

06.20
Газ природний, скраплений або в газоподібному стані
 

06.20.1
Газ природний, скраплений або в газоподібному стані
 

06.20.10
Газ природний, скраплений або в газоподібному стані
 

06.20.10-00.00
Газ природний, скраплений або в газоподібному стані
 

07
Руди металеві
 

07.1
Руди залізні
 

07.10
Руди залізні
 

07.10.1
Руди залізні
 

07.10.10
Руди залізні
 

07.10 10-00.00
Руди залізні
 

07.2
Руди кольорових металів
 

07.21
Руди уранові та торієві
 

07.21.1
Руди уранові та торієві
 

07.21.10
Руди уранові та торієві
 

07.21.10-00.00
Руди уранові та торієві
 

07.29
Руди та концентрати кольорових металів; інші
 

07.29.1
Руди та концентрати кольорових металів, інші
 

07.29.11
Руди та концентрати мідні
 

07.29.11-00.00
Руди та концентрати мідні
 

07.29.12
Руди та концентрати нікелеві
 

07.29.12-00.00
Руди та концентрати нікелеві
 

07.29.13
Руди та концентрати алюмінієві
 

07.29 13-00.00
Руди та концентрати алюмінієві
 

07.29.14
Руди та концентрати дорогоцінних металів
 

07.29.14-00.00
Руди та концентрати дорогоцінних металів
 

07.29.15
Руди та концентрати свинцеві, цинкові та олов'яні
 

07.29.15-00.00
Руди та концентрати свинцеві, цинкові та олов'яні
 

07.29.19
Руди та концентрати кольорових металів, інші, н. в. і. у.
 

07.29.19-00.00
Руди та концентрати кольорових металів, інші, н. в. і. у.
 

08
Продукція добування корисних копалин і розробляння кар'єрів, інша
 

08.1
Камінь, пісок і глина
 

08.11
Камінь декоративний чи будівельний, вапняк, гіпс, крейда та сланець
 

08.11.1
Камінь декоративний чи будівельний
 

08.11.11
Мармур та інші вапнякові камені для декорування чи будівництва
 

08.11.11-33.00
Мармур і травертин, необроблені або начорно оброблені
 

08.11.11-36.00
Мармур і травертин, розрізані на прямокутні чи квадратні блоки або плити
 

08.11.11-50.00
Екаусин та інші вапнякові камені для монументів чи будівництва з позірною питомою вагою не менше ніж 2,5
 

08.11.12
Граніт, пісковик та інший декоративний чи будівельний камінь
 

08.11.12-33.00
Граніт, необроблений або начорно оброблений
 

08.11.12-36.00
Граніт, розрізаний на прямокутні (зокрема квадратні) блоки або плити
 

08.11.12-50.00
Пісковик
 

08.11.12-90.00
Порфір, базальт, кварцити та інший камінь для монументів чи будівництва, необроблений, начорно оброблений, лише розрізаний (крім вапнякового каменю для монументів чи будівництва з позірною питомою вагою більше ніж 2,5, а також крім граніту та пісковику)
 

08.11.2
Вапняк і гіпс
 

08.11.20
Вапняк і гіпс
 

08.11.20-30.00
Гіпс і ангідрит
 

08.11.20-50.00
Флюс вапняковий, вапняк та інший вапняковий камінь, що його використовують для виготовлення вапна чи цементу (крім заповнювача з дробленого вапняку та штучного вапнякового каменю)
 

08.11.3
Крейда та некальцинований доломіт
 

08.11.30
Крейда та некальцинований доломіт
 

08.11.30-10.00
Крейда
 

08.11.30-30.00
Доломіт, необроблений, начорно оброблений або розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або плити (крім заповнювача з кальцинованого, дробленого доломіту, агломерованого доломіту та дробленого доломіту для мостіння шосейних доріг чи залізничних колій, або як інші види баласту)
 

08.11.4
Сланець
 

08.11.40
Сланець
 

08.11.40-00.00
Сланець
 

08.12
Гравій, пісок, глина та каолін
 

08.12.1
Гравій та пісок
 

08.12.11
Піски природні
 

08.12.11-50.00
Піски кремнеземні (піски кварцові чи піски для промисловості)
 

08.12.11-90.00
Піски будівельні, зокрема піски глинисті; піски каолінові; піски польовошпатові (крім пісків кремнеземних, пісків металоносних)
 

08.12.12
Гранули, дрібняк і порошок; галька, гравій
 

08.12.12-10.00
Гравій, галька, використовувані як наповнювач до бетону, як баласт для мостіння шосейних доріг чи залізничних колій або як інші види баласту; щебінь і подрібнене каміння
 

08.12.12-30.00
Камінь дроблений, використовуваний як наповнювач бетону, як бруковий камінь і для іншого будівельного використання (крім гравію, гальки, щебеню та подрібненого каміння)
 

08.12.12-50.00
Гранули, дрібняк і порошок з мармуру
 

08.12.12-90.00
Гранули, дрібняк і порошок з травертину; екаусин; граніт; порфір; базальт; пісковик та інший камінь для монументів
 

08.12.13
Суміші шлаку й подібних промислових відходів, з умістом або без умісту гальки, гравію, щебеню та подрібненого каміння, для будівництва
 

08.12.13-00.00
Суміші шлаку й подібних промислових відходів, з умістом або без умісту гальки, гравію, щебеню та подрібненого каміння, для будівництва
 

08.12.2
Глина та каолін
 

08.12.21
Каолін та інші каолінові глини
 

08.12.21-40.00
Каолін
 

08.12.21-60.00
Глини каолінові, інші
 

08.12.22
Глини, інші, андалузит, кіаніт і силіманіт; муліт; землі шамотні чи динасові
 

08.12.22-10.00
Бентоніт
 

08.12.22-30.00
Глини вогнетривкі
 

08.12.22-50.00
Глини та породи глинисті звичайні, для будівництва (крім бентоніту, глини вогнетривкої, глин здутих, каоліну та глин каолінових); андалузит, кіаніт і силіманіт; муліт; землі шамотні чи динасові
 

08.9
Продукція добування корисних копалин і розробляння кар'єрів, н. в. і. у.
 

08.91
Мінерали для хімічної промисловості чи виробництва добрив
 

08.91.1
Мінерали для хімічної промисловості чи виробництва добрив
 

08.91.11
Фосфати кальцію, фосфати алюмінієво-кальцієві природні
 

08.91.11-00.00
Фосфати кальцію, фосфати алюмінієво-кальцієві природні
 

08.91.12
Пірит необпалений; сірка необроблена чи нерафінована
 

08.91.12-00.00
Пірит необпалений; сірка необроблена чи нерафінована
 

08.91.19
Мінерали для хімічної промисловості чи виробництва добрив, інші
 

08.91.19-00.00
Мінерали для хімічної промисловості чи виробництва добрив, інші
 

08.92
Торф
 

08.92.1
Торф
 

08.92.10
Торф
 

08.92.10-00.00
Торф
 

08.93
Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові розчини
 

08.93.1
Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові розчини
 

08.93.10
Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові розчини
 

08.93.10-00.00
Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові розчини
 

08.99
Продукція гірничодобувної промисловості та розробляння кар'єрів, інша, н. в. і. у.
 

08.99.1
Бітум і асфальт природні; асфальтити та асфальтові породи
 

08.99.10
Бітум і асфальт природні; асфальтити та асфальтові породи
 

08.99.10-00.00
Бітум і асфальт природні; асфальтити та асфальтові породи
 

08.99.2
Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне, алмази промислові, необроблені чи лише розпиляні, або грубосформовані; пемза; наждак; корунд природний, гранат природний та інші природні абразивні матеріали; інші мінерали
 

08.99.21
Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне (крім алмазів промислових), необроблене чи лише розпиляне, або грубосформоване
 

08.99.21-00.00
Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне (крім алмазів промислових), необроблене чи лише розпиляне, або грубосформоване
 

08.99.22
Алмази промислові; пемза; наждак; корунд природний, гранат природний та інші природні абразивні матеріали
 

08.99.22-00.00
Алмази промислові; пемза; наждак; корунд природний, гранат природний та інші природні абразивні матеріали
 

08.99.29
Мінерали, інші
 

08.99.29-00.00
Мінерали, інші
 

09
Послуги допоміжні щодо добування корисних копалин і розробляння кар'єрів
 

09.1
Послуги допоміжні щодо добування нафти та природного газу
 

09.10
Послуги допоміжні щодо добування нафти та природного газу
 

09.10.1
Послуги допоміжні щодо добування нафти та природного газу
 

09.10.11
Буріння для добування нафти та природного газу
 

09.10.11-00.00
Буріння для добування нафти та природного газу
 

09.10.12
Монтування, ремонтування та демонтування бурильних установок, пов'язані з цим допоміжні послуги для добування нафти та природного газу
 

09.10.12-00.00
Монтування, ремонтування та демонтування бурильних установок, пов'язані з цим допоміжні послуги для добування нафти та природного газу
 

09.10.13
Послуги щодо скраплювання та регазифікування природного газу для транспортування, що їх надають на місці добування
 

09.10.13-00.00
Послуги щодо скраплювання та регазифікування природного газу для транспортування, що їх надають на місці добування
 

09.9
Послуги допоміжні щодо добування інших корисних копалин і розробляння кар'єрів
 

09.90
Послуги допоміжні щодо добування інших корисних копалин і розробляння кар'єрів
 

09.90.1
Послуги допоміжні щодо добування інших корисних копалин і розробляння кар'єрів
 

09.90.11
Послуги допоміжні щодо добування кам'яного вугілля
 

09.90.11-00.00
Послуги допоміжні щодо добування кам'яного вугілля
 

09.90.19
Послуги допоміжні щодо добування інших корисних копалин і розробляння кар'єрів, н. в. і. у.
 

09.90.19-00.00
Послуги допоміжні щодо добування інших корисних копалин і розробляння кар'єрів, н. в. і. у.