Коды единиц измерения для налоговой накладной Украина 2015

В связи с обновлением формы налоговой накладной в Украине с 01.01.2015 появилась необходимость указывать в табличной части поле "Код единицы измерения". Публикуем таблицу самых распространенных кодов из Классификатора системы обозначений единиц измерения и учета (ДК 011-96). Напоминаем, что сам классификатор единиц измерения присутствует в конфигурациях 1С версии 8. Необходимый нам код указан в первой колонке, например: для "гривня" - 2454, а для "штука" - 2009.
Как правило, в 1С Предприятие 8 проблем с вводом кода единицы измерения не возникает, другое дело 1С 7.7, там единицы измерения номенклатуры (и новое поле КодЕдИзмерения) хранятся в подчиненном справочнике и, соответственно, требуется правка для ВСЕХ элементов справочника Номенклатура. Для облегчения ввода наиболее часто применяемых единиц, можно воспользоваться специальной обработкой.

Внимание! Не путайте данный код с кодом УКТ ВЭД, они размещены на другой странице.

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку

Код Назва одиниці вимірювання та одиниці обліку Умовне позначення
(українське)
Умовне позначення
(міжнародне)
Код СОЕИ
01 ПРОСТІР І ЧАС
0101 Метр м m 0006
0102 Кілометр км km 0008
0103 Дециметр дм dm 0005
0104 Сантиметр см cm 0004
0105 Міліметр мм mm 0003
0106 Мікрометр мкм µm 0002
0107 Нанометр нм nm -
0108 Пікометр пм pm -
0109 Фемтометр фм fm -
0110 Ангстрем (= 1·10-10 м) -
0111 Парсек (= 3,0857·1016 м) пк pc -
0112 Світловий рік (= 9,46·1015 м) св.рік l.y. -
0113 Астрономічна одиниця (= 1,496·1011 м) а.о. AU -
0114 Миля статутна (= 1609,344 м) миля (міжн.) st mi 1803
0115 Морська миля міжн. (= 1852 м) м. миля n.mile 1804
0116 Дюйм (= 10 великим лініям = 12 малим лініям = 25,40 мм) дюйм in 0041
0117 Ярд (= 3 футам = 36 дюймам = 0,9144 м) ярд yd 0045
0118 Тисяча кілометрів тис.км t.km 0009
0119 Мільйон кілометрів млн.км m.km 0010
0120 Калібр (= 0,254 мм) клб cl -
0121 Лінія велика (= 2,54 мм) лін.в l gr -
0122 Лінія мала (= 2,117 мм) лін.м l -
0123 Квадратний метр м2 m2 0055
0124 Квадратний кілометр км2 km2 0061
0125 Квадратний дециметр дм2 dm2 0053
0126 Квадратний сантиметр см2 cm2 0051
0127 Квадратний міліметр мм2 mm2 0050
0128 Квадратний дюйм (= 6,4516 см2) дюйм2 in2 0102
0129 Квадратний фут (= 144 кв. дюймам = 0,092903 м2) фт2 ft2 0104
0130 Квадратний ярд (= 9 кв. футам = 0,8361274 м2) ярд2 yd2 0106
0131 Ар (сотка) (= 100 м2) а a 0057
0132 Гектар (= 100 ар) га ha 0059
0133 Акр (= 4840 кв. ярдів = 4046,856 м2) акр ac 1805
0134 Кубічний метр м3 m3 0113
0135 Кубічний дециметр дм3 dm3 0112
0136 Кубічний сантиметр см3 cm3 0111
0137 Кубічний міліметр мм3 mm3 0110
0138 Літр л l 0120
0139 Мегалітр Мл Ml 1808
0140 Кілолітр кл kl -
0141 Гектолітр гл hl 0122
0142 Декалітр дал dal 0121
0143 Децилітр дл dl 0118
0144 Мілілітр мл ml 0119
0145 Мікролітр (ламбда) мкл µl -
0146 Кубічний дюйм (= 16,387 см3) дюйм3 in3 0142
0147 Кубічний фут (= 1728 куб. дюймам = 0,02831685 м3) фт3 ft3 0152
0148 Кубічний ярд (= 27 куб. футам = 0,764555 м3) ярд3 yd3 0154
0149 Галон (англ.) (= 4 квартам = 8 пінтам = 4,54609 л) гал (англ.) gal (UK) -
0150 Галон рідинний (амер.) (= 4 квартам рідин. = 8 пінтам рідин.
 = 3,78541 л)
гал (амер.) gal lig (US) -
0151 Галон сухий (амер.) (= 4,40488 дм3) гал.сух (амер.) gal dry (US) 1822
0152 Пінта рідинна (англ.) (0,568261 л) пт.рід (англ.) pt lig (UK) 1817
0153 Пінта рідинна (амер.) (= 0,473179 л) пт.рід. (амер.) pt lig (US) -
0154 Пінта суха (амер.) (= 0,550614 дм3) пт.сух. (амер.) pt dry (US) -
0155 Унція рідинна (англ.) (= 28,413 см3) ун.рід. (англ.) fl.oz (UK) 1809
0156 Унція рідинна (амер.) (= 29,5737 см3) ун.рід (амер.) fl.oz (US) 1815
0157 Барель нафтовий (амер.) (= 158,988 л) бар.н (амер.) bbl oil (US) -
0158 Барель сухий (амер.) (= 115,628 дм3) бар.сух. (амер.) bbl dry (US) 1824
0159 Бушель (англ.) (= 8 галонам англ. = 36,3687 дм3) буш (англ.) bu (UK) 1814
0160 Бушель (амер.) (= 64 пінтам сухим = 35,2391 дм3) буш (амер.) bu (US) 1823
0161 Секунда с s 0354
0162 Кілосекунда кс ks  
0163 Мілісекунда мс ms 0353
0164 Мікросекунда мкс µs 0352
0165 Наносекунда нс ns 0351
0166 Пікосекунда пс ps -
0167 Фемтосекунда фс fs -
0168 Рік р. y 0366
0169 Півріччя півріч - 0365
0170 Квартал кв - 0364
0171 Місяць міс mth 0362
0172 Декада (облік часу) (= 10 діб) декада - 0361
0173 Тиждень тижд wk 0360
0174 Доба доб d 0359
0175 Година год h 0356
0176 Хвилина хв min 0355
0177 Метр за секунду м/с m/s 0328
0178 Сантиметр за секунду см/с cm/s -
0179 Міліметр за секунду мм/с mm/s -
0180 Кілометр за годину км/год km/h 0330
0181 Метр за годину м/год m/h -
0182 Вузол (= 1м.миля/год) вуз kn 0327
0183 Фут за секунду фт/с ft/s -
0184 Миля за годину миля/год mi/h -
0185 Метр на секунду у квадраті м/с2 m/s2 1174
0186 Фут на секунду у квадраті фт/с2 ft/s2 -
0187 Гал (= 0,01 м/с2) Гал Gal -
0188 Радіан на секунду у квадраті рад/с2 rad/s2 -
0189 Метр у мінус першому степені м-1 m-1 -
0190 Джиль (= 0,142065 дм3) джл gi 1816
0191 Драхма рідинна (англ.) (= 3,551628 л) драх.рід (англ.) dm fl (UK) -
0192 Драхма рідинна (амер.) (= 3,6966 л) драх.рід (амер.) dm fl (US) -
0193 Кварта суха США (= 1,10123 дм3) кварт.сух (амер.) qt dry (US) 1821
0194 Кварта імперська (= 1,136523 дм3) кварт.імп qt (UK)  
0195 Центилітр цл - 1807
0196 Кварта рідинна (= 0,946363 дм3) кварт.рід qt lig 1818
0197 Квадратна статутна миля (=2,589918·106 м2) миля2 стат sq.mi -
0198 Фут (= 0,33333 ярда =12 дюймам = 0,3048 м) фт ft 0043
0199 Квадратна миля миля2 - 1806
02 ПЕРІОДИЧНІ ТА ПОДІБНІ ЇМ ЯВИЩА
0201 Герц Гц Hz 0290
0202 Терагерц ТГц THz -
0203 Гігагерц ГГц GHz 0293
0204 Мегагерц МГц MHz 0292
0205 Кілогерц кГц kGz 0291
0206 Оберт об r -
0207 Оберт за секунду об/с r/s 1866
0208 Оберт за хвилину об/хв r/min 0331
0209 Секунда в мінус першому степені с-1 s-1 0336
0210 Хвилина у мінус першому степені хв-1 min-1 -
0211 Радіан за секунду рад/с rad/s -
0212 Радіан на метр рад/м rad/m -
0213 Радіан рад rad 0295
0214 Мілірадіан мрад mrad -
0215 Мікрорадіан мкрад µrad -
0216 Градус кутовий ° ° (der) -
0217 Мінута кутова ' ' (mnt) -
0218 Секунда кутова '' '' (sec) -
0219 Гон (метричний градус) (= 1,57·10-2 рад) гон gon -
0220 Стерадіан ср sr 0326
0221 Гон (площинний кут) (= (/200) рад) гон gon -
03 МЕХАНІКА. ЧАСТИНА 1
0301 Кілограм кг kg 0166
0302 Мегаграм Мг Mg -
0303 Грам г g 0163
0304 Міліграм мг mg 0161
0305 Мікрограм мкг µg -
0306 Тонна метрична т t 0168
0307 Кілотонна кт kt 1829
0308 Мегатонна Мт Mt -
0309 Тонна довга (англ.) (= 2240 фунтам торговельним 
= 1,12 короткої тонни = 1016,046 кг)
т довга (англ.) long ton 1846
0310 Тонна коротка (суднова) (= 2000 фунтам торговельним
 = 907,1847 кг)
т кор (англ.) sh ton 1845
0311 Центнер (= 100 кг) ц q 0167
0312 Центнер довгий (англ.) 
(= 112 фунтам торговельним = 50,8023 кг)
ц (англ.) cwt (UK) 1844
0313 Центнер (амер.) (= 35,348 кг) ц (амер.) cwt (US) -
0314 Унція торговельна (= 28,34933 г) унц oz -
0315 Унція аптекарська та тройська 
(= 8 драхмам = 31,1035 г)
унц.апт
унц.тр
oz ap
oz tr
-
0316 Гран аптекарський (= 64,798910 мг) гр gr -
0317 Гран тройський (= 64,7989 мг) гр.тр gr tr -
0318 Фунт торговельний (= 16 унціям = 256 драхмам 
= 7000 гранам = 453,59237 г)
фнт lb -
0319 Пуд (= 16,3805 кг) пуд - -
0320 Атомна одиниця маси 
(= 1,65976·10-27 кг)
а.о.м u -
0321 Кілограм на кубічний метр кг/м3 kg/m3 1865
0322 Тонна на кубічний метр т/м3 t/m3 0530
0323 Мегаграм на кубічний метр Мг/м3 Mg/m3 -
0324 Кілограм на кубічний дециметр кг/дм3 kg/dm3 1221
0325 Грам на кубічний метр г/м3 g/m3 -
0326 Грам на кубічний сантиметр г/см3 g/cm3 -
0327 Міліграм на кубічний метр (об'ємна частка) мг/м3 mg/m3 -
0328 Мікрограм на кубічний метр мкг/м3 µg/m3 -
0329 Фунт на кубічний фут фнт/фт3 lb/ft3 -
0330 Грам на мілілітр г/мл g/ml -
0331 Міліграм на літр мг/л mg/l -
0332 Кубічний метр на кілограм м3/кг m3/kg -
0333 Міліграм на метр мг/м mg/m 1194
0334 Кілограм на квадратний метр кг/м2 kg/m2 0311
0335 Грам на квадратний сантиметр г/см2 g/cm2 -
0336 Міліграм на квадратний метр мг/м2 mg/m2 -
0337 Кілограм на метр кг/м kg/m 0261
0338 Текст (= 10-6 кг/м) текс tex -
0339 Кілограм-метр за секунду кг·м/с kg·m/s -
0340 Кілограм-квадратний метр за секунду кг·м2/с kg·m2/s -
0341 Кілограм-квадратний метр кг·м2 kg·m2 -
0342 Ньютон Н N 0289
0343 Меганьютон МН MN -
0344 Кілоньютон кН kN -
0345 Міліньютон мН mN -
0346 Мікроньютон мкН µN -
0347 Дина (= 10-5 Н) дина dyn -
0348 Кілограм-сила (=9,80665 Н) кгс kgf 1175
0349 Фунт-сила фнтс lbf -
0350 Ньютон-метр Н·м N·m -
0351 Меганьютон-метр МН·м MN·m -
0352 Кілоньютон-метр кН·м kN·m -
0353 Міліньютон-метр мН·м mN·m -
0354 Мікроньютон-метр мкН·м µN·m -
0355 Кілограм-сила-метр, кілограмометр (= 9,80665 Н·м) кгс·м kgf·m 0252
0356 Ньютон-секунда Н·с N·s -
0357 Ньютон-метр-секунда Н·м·с N·m·s -
0358 Ньютон-квадратний метр на кілограм (Н·м2)/кг (N·m2)/kg -
0359 Фут-фунт-сила фт·фнтс ft·lbf -
0360 Паскаль Па Pa 0294
0361 Гігапаскаль ГПа GPa -
0362 Мегапаскаль МПа MPa 1188
0363 Кілопаскаль кПа kPa 1182
0364 Гектопаскаль гПа hPa -
0365 Міліпаскаль мПа mPa 1192
0366 Мікропаскаль мкПа µPa 1858
0367 Стандартна атмосфера (= 101325 Па) атм atm 1858
0368 Технічна атмосфера (= 1 кгс/см2 = 98066,5 Па 
= 0,967841 атм)
ат at 0304
0369 Кілобар кбар kbar 1864
0370 Гектобар гбар hbar 1863
0371 Бар (= 1·105 Па) бар bar 0309
0372 Мілібар мбар mbar 0308
0373 Мікробар мкбар µbar -
0374 Ньютон на квадратний метр Н/м2 N/m2 -
0375 Ньютон на квадратний міліметр Н/мм2 N/mm2 -
0376 Кілограм-сила на квадратний метр (= 9,80665 Па) кгс/м2 kgf/m2 1178
0377 Дина на квадратний сантиметр дина/см2 dyn/cm2 -
0378 Кілограм на квадратний сантиметр кг/см2 kg/cm2 0310
0379 Умовний міліметр водяного стовпчика
(1 мм вод. ст. = 1·10-4 ат = 9,80665 Па)
мм вод. ст. mm H2O -
0380 Умовний міліметр ртутного стовпчика (торр)
(1 мм рт. ст. = 133,322 Па)
мм рт. ст. mm Hg -
0381 Фунт-сила на квадратний дюйм фнтс/дюйм2 lbf/in2 -
0382 Паскаль у мінус першому степені Па-1 Pa-1 -
0383 Метр у четвертому степені м4 m4 -
0384 Дюйм у четвертому степені дюйм4 in4 -
0385 Паскаль-секунда Па·с Pa·s -
0386 Міліпаскаль-секунда мПа·с mPa·s -
0387 Пуаз (= 10-1 Па·с) П P -
0388 Сантипуаз сП cP -
0389 Квадратний метр за секунду м2/с m2/s -
0390 Квадратний міліметр за секунду мм2/с mm2/s -
0391 Стокс (= 10-4 м2/с) Ст St -
0392 Сантистокс сСт cSt -
0393 Квадратний фут за секунду фт2/с ft2/s -
0394 Ньютон на метр Н/м N/m -
0395 Міліньютон на метр мН/м mN/m -
0396 Грам на квадратний метр г/м2 g/m2 1181
0397 Грам-сила гс gf -
0398 Пеннівейт (= 1,555174 г) пвт pwt 1848
0399 Скрупул (= 1,295978 г) скр scr 1847
04 РОБОТА І ЕНЕРГІЯ
0401 Джоуль Дж J 0271
0402 Ексаджоуль ЕДж EJ -
0403 Петаджоуль ПДж PJ -
0404 Тераджоуль ТДж TJ 0250
0405 Гігаджоуль ГДж GJ 0249
0406 Мегаджоуль МДж MJ 0241
0407 Кілоджоуль кДж kJ 0236
0408 Міліджоуль мДж mJ 0235
0409 Фемтоджоуль ФДж fJ -
0410 Атоджоуль аДж aJ -
0411 Ват-година Вт·год W·h 0243
0412 Терават-година ТВт·год TW·h -
0413 Гігават-година (мільйон кіловат-годин) ГВт·год GW·h -
0414 Мегават-година тисяча кіловат-годин) МВт·год MW·h -
0415 Кіловат-година кВт·год kW·h 0245
0416 Гектоват-година гВт·год hW·h 0244
0417 Ват Вт W 0212
0418 Гігават ГВт GW -
0419 Мегават МВт MW 1105
0420 Кіловат кВт kW 0214
0421 Міліват мВт mW 0211
0422 Гектоват гВт hW 0213
0423 Мікроват мкВт µW 0210
0424 Нановат нВт nW -
0425 Піковат ПВт pW -
0426 Ерг ерг erg -
0427 Ерг за секунду ерг/с erg/s -
0428 Кілограм-сила-метр за секунду кгс·м/с kgf·m/s -
0429 Кінська сила метрична 
(= 75 кгс·м/с = 735,499 Вт)
к.с. HP 0238
0430 Кінська сила (англ.) 
(= 76,04 кгс·м/с = 745,7 Вт)
к.с.(англ.) hp (UK) -
0431 Фут-фунт-сила за секунду фт·фнтс/с ft·lbf/s -
0432 Міліграм за годину мг/год mg/h -
0433 Кілограм за секунду кг/с kg/s 0499
0434 Кубічний метр за годину м3/год m3/h 0513
0435 Кубічний сантиметр за секунду см3/с cm3/s -
0436 Кілолітр за годину кл/год kl/h -
0437 Літр за добу л/доб l/d -
0438 Літр за годину л/год l/h 1179
0439 Літр за хвилину л/хв l/min 1185
0440 Літр за секунду л/с l/s 1186
0441 Мілілітр за хвилину мл/хв ml/min -
0442 Мілілітр за секунду мл/с ml/s -
0443 Ньютон на кубічний метр Н/м3 N/m3 -
0444 Ньютон на кілограм Н/кг N/kg -
0445 Дина на сантиметр дина/см dyn/cm -
0446 Кіловат на метр квадратний кВт/м2 kW/m2  
0447 Тонна-сила (= 9806,65 Н) тс tf 1176
0448 Мікрограм на квадратний метр мкг/м2 µg/m2 -
0449 Тонна на квадратний метр т/м2 t/m2 -
05 ТЕПЛОТЕХНІКА
0501 Кельвін К K 0288
0502 Градус Цельсія °C °C 0280
0503 Градус Ренкіна °Ra °Ra -
0504 Градус Фаренгейта °F °F 1857
0505 Кельвін у мінус першому степені К-1 K-1 -
0506 Паскаль на кельвін Па/К Pa/K -
0507 Одиниця теплова британська 
(= 1055,056 Дж)
Отб Btu 1856
0508 15 °C калорія (п'ятнадцятиградусна калорія) (кал15 = 4,1855 Дж) кал15 cal15 -
0509 Міжнародна калорія (= 4,1868 Дж) калмн calIT  
0510 Міжнародна мегакалорія (= 1,163 кВт·год) Мкалмн McalIT -
0511 Термохімічна калорія (= 4,184 Дж) калтх calth -
0512 Одиниця теплова британська за годину Отб/год Btu/h -
0513 Ват на метр-кельвін Вт/(м·К) W/(m·K) -
0514 Одиниця теплова британська за секунду-фут-градус Ренкіна Отб/(с·фт·°Ra) Btu/(s·ft·°Ra) -
0515 Ват на квадратний метр-кельвін Вт/(м2·К) W/(m2·K) -
0516 Одиниця теплова британська за секунду-квадратний-фут
-градус Ренкіна
Отб/(с·фт2·°Ra) Btu/(s·ft2·°Ra) -
0517 Квадратний метр-кельвін на ват (м2·К)/Вт (m2·K)/W -
0518 Кельвін на ват К/Вт K/W -
0519 Ват на кельвін Вт/К W/K -
0520 Кілоджоуль на кельвін кДж/К kJ/K -
0521 Джоуль на кілограм-кельвін Дж/(кг·К) J/(kg·K) -
0522 Кілоджоуль на кілограм-кельвін кДж/(кг·К) kJ/(kg·K) -
0523 Одиниця теплова британська на фунт-градус Ренкіна
 (= 4,1868 Дж/кг·К)
Отб/(фнт·°Ra) Btu/(lb·°Ra) -
0524 Градус Реомюра °R °R -
0525 Джоуль на кілограм Дж/кг J/kg -
0526 Кілоджоуль на кілограм кДж/кг kJ/kg -
0527 Мегаджоуль на кілограм МДж/кг MJ/kg -
0528 Одиниця теплова британська на фунт (= 2326 Дж/кг) Отб/фнт Btu/lb -
0529 Кельвін на метр К/м K/m -
0530 Джоуль на кубічний метр-кельвін Дж/(м3·К) J/(m3·K) -
0531 Калорія кал cal 0297
0532 Кілокалорія ккал kcal 0298
0533 Мегакалорія Мкал Mcal 0299
0534 Гігакалорія Гкал Gcal 0300
0535 Ват-секунда Вт·с W·s -
0536 Тисяча гігакалорій тис.Гкал - 0301
06 ЕЛЕКТРИКА
0601 Ампер А A 0260
0602 Кілоампер кА kA 0266
0603 Міліампер мА mA 0259
0604 Мікроампер мкА µA 0258
0605 Наноампер нА nA -
0606 Пікоампер пА pA -
0607 Кулон Кл C 0270
0608 Мегакулон МКл MC -
0609 Кілокулон кКл kC -
0610 Мілікулон мКл mC -
0611 Мікрокулон мкКл µC -
0612 Нанокулон нКл nC -
0613 Пікокулон пКл pC -
0614 Ампер-година А·год A·h 0263
0615 Тисяча ампер-годин тис.А·год - -
0616 Ампер-секунда А·с A·s -
0617 Ампер на квадратний метр А/м2 A/m2 -
0618 Мегаампер на квадратний метр МА/м2 MA/m2 -
0619 Кілоампер на квадратний метр кА/м2 kA/m2 -
0620 Ампер на квадратний сантиметр А/см2 A/cm2 -
0621 Ампер на квадратний міліметр А/мм2 A/mm2 -
0622 Ампер на метр А/м A/m -
0623 Кілоампер на метр кА/м kA/m -
0624 Ампер на сантиметр А/см A/cm -
0625 Ампер на міліметр А/мм A/mm -
0626 Кулон на кубічний метр Кл/м3 C/m3 -
0627 Гігакулон на кубічний метр ГКл/м3 GC/m3 -
0628 Мегакулон на кубічний метр МКл/м3 MC/m3 -
0629 Кілокулон на кубічний метр кКл/м3 kC/m3 -
0630 Мілікулон на кубічний метр мКл/м3 mC/m3 -
0631 Мікрокулон на кубічний метр мкКл/м3 µC/m3 -
0632 Кулон на кубічний сантиметр Кл/см3 C/cm3 -
0633 Кулон на кубічний міліметр Кл/мм3 C/mm3 -
0634 Кулон на квадратний метр Кл/м2 C/m2 -
0635 Мегакулон на квадратний метр МКл/м2 MC/m2 -
0636 Кілокулон на квадратний метр кКл/м2 kC/m2 -
0637 Мілікулон на квадратний метр мКл/м2 mC/m2 -
0638 Мікрокулон на квадратний метр мкКл/м2 µC/m2 -
0639 Кулон на квадратний сантиметр Кл/см2 C/cm2 -
0640 Кулон на квадратний міліметр Кл/мм2 C/mm2 -
0641 Вольт В V 0222
0642 Мегавольт МВ MV 0224
0643 Кіловольт кВ kV 0223
0644 Мілівольт мВ mV 0221
0645 Мікровольт мкВ µV 0220
0646 Вольт на метр В/м V/m -
0647 Мегавольт на метр МВ/м MV/m -
0648 Кіловольт на метр кВ/м kV/m -
0649 Вольт на сантиметр В/см V/cm -
0650 Вольт на міліметр В/мм V/mm -
0651 Мілівольт на метр мВ/м mV/m -
0652 Мікровольт на метр мкВ/м µV/m -
0653 Фарад Ф F 0314
0654 Міліфарад мФ mF -
0655 Мікрофарад мкФ µF 0286
0656 Нанофарад нФ nF -
0657 Пікофарад пФ pF 0285
0658 Фарад на метр Ф/м F/m -
0659 Мікрофарад на метр мкФ/м µF/m -
0660 Нанофарад на метр нФ/м nF/m -
0661 Пікофарад на метр пФ/м pF/m -
0662 Кулон-метр Кл·м C·m -
0663 Ом Ом 0274
0664 Тераом ТОм TΩ -
0665 Гігаом ГОм GΩ 0277
0666 Мегаом МОм MΩ 0276
0667 Кілоом кОм kΩ 0275
0668 Міліом мОм mΩ -
0669 Мікроом мкОм µΩ -
0670 Ом-метр Ом·м Ω·m -
0671 Гігаом-метр ГОм·м GΩ·m -
0672 Мегаом-метр МОм·м MΩ·m -
0673 Кілоом-метр кОм·м kΩ·m -
0674 Міліом-метр мОм·м mΩ·m -
0675 Мікроом-метр мкОм·м µΩ·m -
0676 Наноом-метр нОм·м nΩ·m -
0677 Кілосименс кСм kS -
0678 Сименс См S 0296
0679 Мілісименс мСм mS -
0680 Мікросименс мкСм µS -
0681 Сименс на метр См/м S/m -
0682 Мегасименс на метр МСм/м MS/m -
0683 Кілосименс на метр кСм/м kS/m -
0684 Вольт-ампер В·А V·A 0237
0685 Мегавольт-ампер МВ·А MV·A 1854
0686 Кіловольт-ампер кВ·А kV·A 0227
0687 Тисяча кіловольт-ампер тис.кВ·А - 0228
0688 Мільйон кіловольт-ампер млн.кВ·А - 0229
0689 Вар (реактивна потужність) вар var -
0690 Кіловар квар kvar 1855
0691 Кіловольт-ампер реактивний кВ·А реакт - 0231
07 МАГНЕТИЗМ
0701 Тесла Тл T 0313
0702 Мілітесла мТл mT -
0703 Мікротесла мкТл µT -
0704 Нанотесла нТл nT -
0705 Вебер Вб Wb 0324
0706 Вебер на метр Вб/м Wb/m -
0707 Кіловебер на метр кВб/м kWb/m -
0708 Генрі Гн H 0287
0709 Мілігенрі мГн mH 1193
0710 Мікрогенрі мкГн µH -
0711 Наногенрі нГн nH -
0712 Пікогенрі пГн pH -
0713 Генрі на метр Гн/м H/m -
0714 Мікрогенрі на метр мкГн/м µH/m  
0715 Наногенрі на метр нГн/м nH/m -
0716 Ампер-квадратний метр А·м2 A·m2 -
0717 Генрі у мінус першому степені Гн-1 H-1 -
0718 Ерстед (= 79,5775 А/м) Е Oe -
0719 Гаус Гс Gs -
0720 Кілогаус кГс kGs -
0721 Максвел (= 10-8 Вб) Мкс Mx -
0722 Ампер-виток А·в At -
0723 Гільберт (= 0,795775 А) Гб Gb -
0724 Ньютон на ампер у квадраті Н/А2 N/A2 -
0725 Джоуль на теслу Дж/Тл J//T -
0726 Гаусова одиниця сили електричного струму 
(= 3,335664·10-10 А)
од.СГСI - -
0727 Гаусова одиниця електричного заряду
 (= 3,335664-10-10 Кл)
од.СГСQ - -
0728 Гаусова одиниця напруженості електричного поля 
(= 2,99792458·104 В/м)
од.СГСE - -
0729 Гаусова одиниця електричного потенціалу 
(= 2,99792458·102 В)
од.СГСU - -
0730 Гаусова одиниця електричного зміщення
 (= 2,65442·10-7 Кл/м2)
од.СГСD - -
0731 Гаусова одиниця поляризованості (= 3,33564·10-5 Кл/м2) од.СГСP - -
0732 Гаусова одиниця намагніченості (= 103 А/м) од.СГСM - -
0733 Герц на вольт Гц·В-1 Hz·V-1 -
08 СВІТЛО ТА СПОРІДНЕНІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ 
ВИПРОМІНЕННЯ
0801 Джоуль на метр у четвертому степені Дж/м4 J/m4 -
0802 Джоуль на кубічний метр Дж/м3 J/m3 0256
0803 Мегаджоуль на кубічний метр МДж/м3 MJ/m3 -
0804 Джоуль на квадратний метр Дж/м2 J/m2 -
0805 Ват на стерадіан Вт/ср W/sr -
0806 Ват на стерадіан-квадратний метр Вт/(ср·м2) W/(sr·m2) -
0807 Ват на квадратний метр Вт/м2 W/m2 -
0808 Кандела кд cd 0282
0809 Кандела на квадратний метр кд/м2 cd/m2 -
0810 Люкс лк lx 0283
0811 Люкс-секунда лк·с lx·s -
0812 Люкс-година лк·год lx·h -
0813 Люмен лм lm 0284
0814 Люмен-секунда лм·с lm·s -
0815 Люмен-година лм·год lm·h -
0816 Люмен на квадратний метр лм/м2 lm/m2 -
0817 Люмен на ват лм/Вт lm/W -
0818 Секунда в мінус першому степені на стерадіан с-1/ср s-1/sr -
0819 Секунда в мінус першому степені 
на стерадіан-квадратний метр
с-1/(ср·м2) s-1/(sr·m2) -
0820 Секунда в мінус першому степені на квадратний метр с-1/м2 s-1/m2 -
0821 Метр у мінус другому степені м-2 m-2 -
0822 Одиниць фотонів одн·фот - -
0823 Квадратний метр на моль м2/моль m2/mol -
0824 Радіан на ампер рад/А rad/A -
0825 Стерадіан у мінус першому степені на метр ср-1/м sr-1/m -
0826 Кубічний метр на джоуль-секунда у квадраті м3/(Дж·с2) m3/(J·s2)  
0827 Ват на квадратний метр-кельвін у четвертому степені Вт/(м2·К4) W/(m2·K4) -
0828 Ват на метр-стерадіан Вт/(м·ср) W/(m·sr) -
0829 Джоуль на стерадіан Дж/ср J/sr -
0830 Ват на стерадіан-кубічний метр Вт/(ср·м3) W/(sr·m3) -
0831 Джоуль на стерадіан-квадратний метр Дж/(ср·м2) J/(sr·m2) -
0832 Радіан-квадратний метр на кілограм рад·м2/кг rad·m2/kg -
0833 Діоптрія діоп. D -
0834 Кандела-секунда кд·с cd·s -
0835 Метр-кельвін м·К m·K -
09 АКУСТИКА
0901 Бел Б B -
0902 Децибел дБ dB -
0903 Непер Нп Np 0325
0904 Непер за секунду Нп/с Np/s -
0905 Міліват на метр квадратний мВт/м2 mW/m2 -
0906 Мікроват на метр квадратний мкВт/м2 µW/m2 -
0907 Піковат на метр квадратний пВт/м2 pW/m2 -
0908 Паскаль-секунда на метр Па·с/м Pa·s/m -
0909 Паскаль-секунда на кубічний метр Па·с/м3 Pa·s/m3 0267
0910 Ньютон-секунда на метр Н·с/м N·s/m -
0911 Октава окт - -
0912 Міліоктава мокт - -
0913 Фон фон phon -
0914 Сон сон sone -
0915 Декада (= lg(f2/f1)) (одиниця частотного інтервалу) дек - -
0916 Цент
(1 цент = 1/1200 окт)
цент cent -
10 ФІЗИЧНА ХІМІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА
1001 Моль моль mol 0272
1002 Кіломоль кмоль kmol -
1003 Мілімоль ммоль mmol -
1004 Мікромоль мкмоль µmol -
1005 Грам на моль г/моль g/mol -
1006 Кілограм на моль кг/моль kg/mol -
1007 Кубічний метр на моль м3/моль m3/mol -
1008 Дециметр кубічний на моль дм3/моль dm3/mol -
1009 Сантиметр кубічний на моль см3/моль cm3/mol -
1010 Літр на моль л/моль l/mol -
1011 Джоуль на моль Дж/моль J/mol -
1012 Кілоджоуль на моль кДж/моль kJ/mol -
1013 Джоуль на моль-кельвін Дж/(моль·К) J/(mol·K) -
1014 Метр у мінус третьому степені м-3 m-3  
1015 Кілограм на літр кг/л kg/l -
1016 Моль на кубічний метр моль/м3 mol/m3 -
1017 Моль на кубічний дециметр моль/дм3 mol/dm3 -
1018 Кіломоль на кубічний метр кмоль/м3 kmol/m3 -
1019 Моль на літр моль/л mol/l -
1020 Моль на кілограм моль/кг mol/kg -
1021 Мілімоль на кілограм ммоль/кг mmol/kg -
1022 Кулон-квадратний метр на вольт Кл·м2/В C·m2/V -
1023 Джоуль на кельвін Дж/К J/K 0255
1024 Кулон на моль Кл/моль C/mol -
1025 Сименс-квадратний метр на моль См·м2/моль S·m2/mol -
1026 Радіан-квадратний метр на моль рад·м2/моль rad·m2/mol -
1027 Моль за секунду моль/с mol/s -
1028 Моль на кубічний метр-секунду моль/(м3·с) mol/(m3·s) -
1029 Кулон-квадратний метр на вольт-моль Кл·м2/(В·моль) C·m2/(V·mol) -
1030 Метр у мінус третьому степені за секунду м-3/с rn-3/s -
1031 Кілограм на кулон кг/Кл kg/C -
1032 Моль на квадратний метр моль/м2 mol/m2 -
1033 Грам на літр г/л g/l  
1034 Міліграм на мілілітр мг/мл mg/ml -
1035 Моль у мінус першому степені моль-1 mol-1 -
1036 Джоуль-секунда-моль у мінус першому степені Дж·с·моль-1 J·s·mol-1 -
1037 Проміле -
1038 Міліграм на грам (масова частка) мг/г mg/g -
1039 Джоуль-тесла у мінус першому степені Дж·Тл-1 J·T-1 -
1040 Секунда у мінус першому степені-тесла 
у мінус першому степені
с-1·Тл-1 s-1·T-1 -
1041 Кубічний метр-кілограм у мінус першому 
степені-секунда у мінус другому степені
м3·кг-1·с-2 m3·kg-1·s-2 -
11 АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА
1101 Ампер-квадратний метр на джоуль-секунду А·м2/(Дж·с) A·m2/(J·s) -
1102 Електрон-вольт еВ eV -
1103 Кілоелектрон-вольт кеВ keV -
1104 Мегаелектрон-вольт МеВ MeV -
1105 Гігаелектрон-вольт ГеВ GeV -
1106 Бекерель Бк Bq 0323
1107 Кілобекерель кБк kBq -
1108 Мегабекерель МБк MBq -
1109 Ексабекерель ЕБк EBq -
1110 Петабекерель ПБк PBq -
1111 Терабекерель ТБк TBq -
1112 Бекерель на кілограм Бк/кг Bq/kg -
1113 Кілобекерель на кілограм кБк/кг kBq/kg -
1114 Мегабекерель на кілограм МВк/кг MBq/kg -
1115 Гігабекерель ГБк GBq 1859
1116 Бекерель на моль Бк/моль Bq/mol -
1117 Бекерель на кубічний метр Бк/м3 Bq/m3 -
1118 Джоуль на нуклон Дж/нукл J/nucl -
1119 Бекерель на квадратний метр Бк/м2 Bq/m2 -
1120 Джоуль-секунда Дж·с J·s -
12 ЯДЕРНІ РЕАКЦІЇ ТА ЙОНІЗУВАЛЬНІ 
ВИПРОМІНЕННЯ
1201 Барн (= 1·10-28 м2) б b -
1202 Квадратний метр на джоуль м2/Дж m2/J -
1203 Квадратний метр на стерадіан-джоуль м2/(ср·Дж) m2/(sr·J) -
1204 Одиниць(частинок) на секунду-квадратний метр 1/(с·м2) 1/(c·m2) -
1205 Квадратний метр на стерадіан м2/ср m2/sr -
1206 Джоуль на метр Дж/м J/m -
1207 Електрон-вольт на метр еВ/м eV/m -
1208 Джоуль-квадратний метр Дж·м2 J·m2 -
1209 Електрон-вольт-квадратний метр еВ·м2 eV·m2 -
1210 Джоуль-квадратний метр на кілограм Дж·м2/кг J·m2/kg -
1211 Електрон-вольт-квадратний метр на кілограм еВ·м2/кг eV·m2/kg -
1212 Квадратний метр на вольт-секунду м2/(В·с) m2/(V·s) -
1213 Кубічний метр за секунду м3/с m3/s 0933
1214 Секунда в мінус першому степені на кубічний метр с-1/м3 s-1/m3 -
1215 Кюрі Кі Ci 1861
1216 Кілокюрі кКі kCi 1034
1217 Мілікюрі мКі mCi 1360
1218 Мікрокюрі мкКі µCi -
1219 Зіверт Зв Sv -
1220 Мілізіверт мЗв mSv -
1221 Мікрозіверт мкЗв µSv -
1222 Рад РД rd -
1223 Ґрей (= 1 Дж/кг) Гр Gy 0322
1224 Тераґрей ТГр TGy -
1225 Гігаґрей ГГр GGy -
1226 Мегаґрей МГр MGy -
1227 Кілоґрей кГр kGy -
1228 Міліґрей мГр mGy -
1229 Мікроґрей мкГр µGy -
1230 Ґрей за секунду Гр/с Gy/s -
1231 Квадратний метр на кілограм м2/кг m2/kg -
1232 Ват на кубічний метр Вт/м3 W/m3 -
1233 Ват на кілограм Вт/кг W/kg -
1234 Ґрей-квадратний метр за секунду Гр·м2/с Gy·m2/s -
1235 Ґрей-квадратний метр на секунду-бекерель Гр·м2/(сБк) Gy·m2/(s·Bq) -
1236 Зіверт за секунду Зв/с Sv/s -
1237 Мілізіверт за секунду мЗв/с mSv/s -
1238 Мікрозіверт за секунду мкЗв/с µSv/s -
1239 Кюрі на кілограм Кі/кг Ci/kg -
1240 Кілокюрі на кілограм кКі/кг kCi/kg -
1241 Мілікюрі на кілограм мКі/кг mCi/kg -
1242 Мікрокюрі на кілограм мкКі/кг µCi/kg -
1243 Ампер на кілограм А/кг A/kg -
1244 Секунда у мінус першому степені на квадратний 
метр-джоуль
1/(с·м2·Дж) 1/(s·m2·J) -
1245 Секунда у мінус першому степені на квадратний
метр-джоуль-стерадіан
1/(с·м2·Дж·ср) 1/(s·m2·J·sr) -
1246 Рентген Р R -
1247 Мілірентген мР mR  
1248 Мікрорентген мкР µR -
1249 Мілірентген за годину мР/год mR/h -
1250 Мікрорентген за годину мкР/год µR/h -
1251 Кулон на кілограм Кл/кг C/kg 1867
1252 Бер (біологічний еквівалент рентгена, рем) (= 0,01 Зв = 100 ерг/г) бер rem -
1253 Мілізіверт за годину мЗв/год mSv/h -
1254 Мілізіверт за хвилину мЗв/хв mSv/min -
1255 Мікрозіверт за хвилину мкЗв/хв µSv/min -
1256 Частинка на хвилину-сантиметр квадратний част/(хв·см2) - -
1257 Метр у мінус другому степені за секунду м-2/с m-2/s -
13 ФІЗИКА ТВЕРДОГО ТІЛА
1301 Секунда на кубічний метр с/м3 s/m3 -
1302 Джоуль у мінус першому степені - метр 
у мінус третьому степені
Дж-1·м-3 J-1·m-3 -
1303 Електрон-вольт у мінус першому степені - 
метр у мінус третьому степені
еВ-1·м-3 eV-1·m-3 -
1304 Ангстрем у мінус першому степені Å-1 Å-1 -
1305 Вольт у квадраті на кельвін у квадраті В2/К2 V2/K2 -
1306 Кубічний метр на кулон м3/Кл m3/C -
1307 Вольт на кельвін В/К V/K -
1308 Мілівольт на кельвін мВ/К mV/K -
1309 Ампер на квадратний метр-кельвін у квадраті А/(м2·К2) A/(m2·K2) -
1310 Джоуль у мінус першому степені на кубічний метр Дж-1/м3 J-1/m3 -
1311 Секунда на радіан-кубічний метр с/рад·м3 s/rad·m3 -
14 СІЛЬСЬКЕ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
1401 Тисяча гектарів тис.га - 0062
1402 Мільйон гектарів млн.га - 0064
1403 Гектар умовний еталонний га умов.етал - 0087
1404 Тисяча гектарів умовних еталонних тис.га умов. етал - 0088
1405 Мільйон гектарів умовних еталонних млн.га умов. етал - 0089
1406 Центнер з гектара ц/га - 1136
1407 Голова голова - 0635
1408 Тисяча голів тис.голів - 0636
1409 Мільйон голів млн.голів - 0637
1410 Умовна голова умов.голова - 1131
1411 Голова приплоду голова приплод - 1229
1412 Мільйон штук молодняка млн.шт.молод - 0789
1413 Птахо-місце птах.місц - 0745
1414 Тисяча птахо-місць тис.птах.місц - 0746
1415 Мільйон птахо-місць млн.птах.місц - 0747
1416 Ското-місце скот.місц - 0757
1417 Тисяча ското-місць тис.скот.місц - 0758
1418 Мільйон ското-місць млн.скот.місц - 0759
1419 Тисяча племінних курей-несучок тис.плем.кур. несуч - 1006
1420 Тисяча курей-несучок тис.кур.несуч - 0944
1421 Мільйон курей-несучок млн.кур.несуч - 1096
1422 Тисяча корів тис.корів - 0951
1423 Тисяча вівцематок тис.вівцематок - 0952
1424 Умовний трактор (потужністю у 15 к.с.) умов.трактор - 0767
1425 Умовний еталонний трактор умов.етал. трактор - 0768
1426 Тисяча умовних еталонних тракторів тис.умов.етал. трактор - 0769
1427 Тисяча кінських сил тис.к.с. - 0239
1428 Мільйон кінських сил млн.к.с.   0240
1429 Одиниця на кінську силу одн/к.с. - 0494
1430 Секція на тисячу кінських сил секц/тис.к.с. - 0526
1431 Тисяча тонн комбікормів за добу тис.т комбік/доб - 0389
1432 Штука з одного гектара шт/га - 0544
1433 Комбайно-день комб.дн - 0501
1434 Тисяча тонн забійної маси тис.т забійн. маси - 0036
1435 Центнер живої маси ц жив.маси - 0180
1436 Тонна живої маси т жив. маси - 0181
1437 Тисяча тонн живої маси тис.т жив.маси - 0182
1438 Мільйон тонн живої маси млн.т жив.маси - 0183
1439 Тонна загального білка т загал.білка - 0836
1440 Центнер кормових одиниць ц корм.одн - 1018
1441 Тисяча тонн переробки за добу тис.т перероб/доб - 0914
1442 Тисяча центнерів переробки за добу тис.ц перероб/доб - 0847
1443 Тонна переробки за зміну т перероб/змін - 1227
1444 Тонна переробки за добу т перероб/доб   0575
1445 Тонна переробки за рік т перероб/р. - 0572
1446 Тонна переробки за сезон т перероб/сез - 0577
1447 Тисяча тонн переробки за сезон тис.т перероб/сез - 0917
1448 Тисяча декалітрів вироблення виноматеріалів за рік тис.дал вироб вин.матер/р. - 0585
1449 Тисяча тонн переробки за рік тис.т перероб/р. - 0849
1450 Тонна комбікормів за добу т комбік/доб - 0926
1451 Тонна переробки т перероб. - 0444
1452 Тракторо-день трактор.дн - 0535
1453 Кормо-день кормо.дн - 0570
1454 Мільйон центнерів кормових одиниць млн.ц корм.од - -
1455 Мільйон тонн кормових одиниць млн.т корм.од - 0893
1456 Мільйон голів м'ясної птиці млн.голів м'ясн.птиц - 0996
1457 Бджолосім'я бджсім - -
1458 Тисяча бджолосімей тис.бджсім - 1255
1459 Тисяча тонн кормових одиниць тис.т корм.од - 1254
1460 Кубічний метр деревини у чистоті м3 дерев.чист - 1280
1461 Тисяча центнерів тис.ц - 0169
15 ГІРНИЦТВО
1501 Кілограм урану кг U - 1903
1502 Стовбур шахти стов.шахт - 1045
1503 Потужність дільниці у мільйон тонн потуж.діл. млн.т - 1081
1504 Тонна гірської маси за людино-зміну т гір.маси/люд.змін - 1201
1505 Тисяча метрів свердловин тис.м сверд - 1317
1506 Тисяча кубічних метрів газу за годину тис.м3 газ/год - 1324
1507 Кілограм оксиду калію кг K2O - 1895
1508 Метр умовних труб м умов.труб - 0558
1509 Кілометр умовних труб км умов.труб - 0862
1510 Тисяча кілометрів умовних труб тис.км умов. труб - 0863
1511 Мільйон кілометрів умовних труб млн.км умов. труб - 0741
1512 Тисяча кілометрів умовних труб діаметром 200 мм тис.км умов. труб діам 200 мм - -
1513 Мільйон кубічних метрів за рік млн.м3/р. - 0828
1514 Мільйон тонн умовного палива млн.т умов.пал - 0887
1515 Кубічний кілометр км3 - 1029
1516 Мільйон кубічних метрів за добу млн.м3/доб - 1030
1517 Мільйон кубічних метрів газу за годину млн.м3 газ/год - 1031
1518 Свердловина сверд - 1107
1519 Тонна каталізаторів т каталіз - 1215
1520 Тисяча кубічних метрів за годину тис.м3/год - 0938
1521 Кілограм пероксиду водню кг H2O2 - -
1522 Тисяча тонн за рік тис.т/р. - 0919
1523 Водневий показник (pH) pH pH -
1524 Тисяча тонн умовного палива тис.т умов.палива - 0200
1525 Тисяча тонн широкої фракції тис.т шир.фр - -
1526 Мільйон фізичних тонн млн.фіз.т - 0903
1527 Кілограм азоту кг N   1898
1528 Кілограм гідроокису калію кг KOH   1897
1529 Кілограм гідроокису натрію кг NaOH   1900
1530 Кілограм пойменованої речовини кг пойменов. реч   1891
1531 Кілограм п'ятиокису фосфору кг P2O5   -
1532 Кілограм хлорид холіну кг C5H14CINO - -
1533 Тонна металовальцьовання (металопрокату) т мет.вал - 0203
1534 Тонна кам'яного литва т кам.лит - 0042
16 ОБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ЧАСТИНА 1
1601 Шпуля шпуля - 0073
1602 Тисяча шпуль тис.шпуль - 1078
1603 Котушка котуш - 0664
1604 Тисяча котушок тис.котуш - 0665
1605 Тисяча умовних котушок тис.умов.котуш - 0666
1606 Мільйон умовних котушок млн.умов.котуш - 1075
1607 Моток пряжі мот.пр - 0701
1608 Клубок клуб - 0706
1609 Тисяча клубків тис.клуб - 0707
1610 Веретено верет - 0630
1611 Тисяча веретен тис.верет - 0631
1612 Мільйон веретен млн.верет - 0632
1613 Тисяча прядильних веретен тис.пряд.верет - 0562
1614 Тисяча прядильних місць тис.пряд.місць - -
1615 Ткацький верстат ткац.верст - 1109
1616 Тисяча кілометрів волокна тис.км волокн - 1118
1617 Пара (2 шт.) пар - 0715
1618 Тисяча пар тис.пар - 0716
1619 Мільйон пар млн.пар - 0717
1620 Мільярд пар млрд.пар - 0718
1621 Тисяча умовних банок за зміну тис.умов.бан/змін - 0916
1622 Мільйон умовних банок за рік млн.умов.бан/р. - 0920
1623 Тонна м'яса за зміну т м'яс/змін - 0924
1624 Тонна молока за зміну т молока/змін - 0925
1625 Тонна штучного формового хліба з оббивного 
борошна розважуванням 1 кг за добу
т штуч.форм.хліб. з оббивн. бор розв. 1кг/доб - 0464
1626 Тонна шкідливих речовин за рік т шкід.реч/р. - 1327
1627 Тисяча тонн вироблення продукції за рік тис.т вироб. прод/р. - 1283
1628 Автомат автомат - 1077
1629 Апарат апарат - 1342
1630 Горн горн - 1403
1631 Дільниця дільн - 0395
1632 Завод завод - 1050
1633 Круг круг - 0686
1634 Тисяча кругів тис.круг - 0478
1635 Одиниця устатковання од.устатк - 1152
1636 Підприємство підпр - 1345
1637 Робоче місце роб.місц - 1389
1638 Верстато-година верст.год - 0527
1639 Верстато-місяць верст.міс - 0528
1640 Верстат верст - 1055
1641 Тонна напилюваного металу т напил.мет - 0466
1642 Тонна пари за годину т пари/год - 0533
1643 Тисяча тонн пари за годину тис.т пари/год - 0909
1644 Тисяча зубців тис.зуб - 1001
1645 Тонна тяги т тяги - 0019
1646 Цех цех - 1051
1647 Цикл цикл - 0788
1648 Чарунка чарун - 0810
1649 Тисяча чарунок тис.чарун - 0811
1650 Елемент елем - 1374
17 ОБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ЧАСТИНА 2
1701 Знак зн - 1170
1702 Тисяча знаків тис.зн - 0850
1703 Інтервал (між рядками) інт - -
1704 Крок (кількість знаків на дюйм) крок pitch -
1705 Піксель (крапка матричного знака) пікс pixel -
1706 Пункт (= 1/72 дюйма) п pt 0961
1707 Нонпарель (6 п) нонпарель - -
1708 Петит (8 п) петит - -
1709 Корпус (10 п) корп - -
1710 Цицеро (12 п) ццр cicero -
1711 Півквадрат (24 п) півквадрат - -
1712 Квадрат (48 п) квадрат - -
1713 Слово сл - 1171
1714 Рядок рд - 0842
1715 Сторінка стор page -
1716 Аркуш арк - 0694
1717 Сто аркушів 100 арк - 0820
1718 Тисяча аркушів тис.арк - 0695
1719 Аркуш авторський (= 40000 зн.) арк.авт - 0837
1720 Аркуш обліково-видавничий (= 40000 зн.) арк.об.вид - 0840
1721 Аркуш паперовий арк.пап - 0838
1722 Аркуш фізичний друкарський арк.фіз.др - -
1723 Аркуш умовний друкарський арк.умов.др - -
1724 Аркуш друкарський арк.др - 0839
1725 Тисяча друкарських аркушів тис.арк.др - 1284
1726 Аркуш приведений арк.прив - 0832
1727 Аркуш-відбиток арк.відб - -
1728 Мільйон аркушів-відбитків млн.арк.відб   0949
1729 Мільйон аркушів-відбитків, приведених
до формату 60х90 см
млн.арк. відб. прив. до ф.60х90 см - 0477
1730 Аркуш набору арк.наб - -
1731 Аркуш опису арк.оп - 0822
1732 Тисяча аркушів набору тис.арк.наб - -
1733 Аркуш мікрофіші арк.мкфш - -
1734 Відбиток поліграфічний відб.полігр - 1014
1735 Фарбо-відбиток фарб.відб - -
1736 Тисяча фарбо-відбитків тис.фарб.відб - -
1737 Мільйон фарбо-відбитків млн.фарб.відб - 0943
1738 Мільйон фарбо-відбитків, приведених 
до формату 60х90 см
млн.фарб.відб прив. до ф. 60х90 см - 0476
1739 Зошит зош - 0843
1740 Зшиток (газет тощо) зш - -
1741 Книга кн. - 0684
1742 Тисяча книг тис.кн. - 0685
1743 Том том - 0766
1744 Секція друкована секц.др - 1042
1745 Копія копія - 1207
1746 Тека тека - -
1747 Тисяча тек тис.тек - 0713
1748 Стопа паперу (= 480 аркушів) стоп.пап - -
1749 Смуга газетна смуг. га - -
1750 Шпальта шп - -
1751 Рядок газетної сторінки, надрукованої шрифтом "агат" рядок газ.стор шр."агат" - -
1752 Слайд слайд - 1206
1753 Негатив нег. - 1210
1754 Примірник прим - 0807
1755 Тисяча примірників тис.прим - 0816
1756 Мільйон примірників млн.прим - 0808
1757 Мільйон примірників 4-сторінкових газет формату А2 млн.прим.газет ф.А2 - 0480
1758 Тисяча томів книжкового фонду тис.томів кн. фонд - 1388
1759 Одиниця зберігання од.зб - -
1760 Тисяча одиниць зберігання тис.од.зб - -
1761 Абонент абон - 1112
1762 Відвідування відвідув - -
1763 Постійно діючий запит ПДЗ - -
1764 Метрополиці м.полиц - -
1765 Комплект річний компл.р. - -
1766 Бобіна кінофото боб.кф - 0616
1767 Відеорулон (кінофото) відеорул.кф - 0855
1768 Кадр кінофото кадр кф - 1208
1769 Видання періодичне вид.період - -
1770 Карат золотий (= 15,517 г) кар.золот - -
1771 Тисяча каратів золотих тис.кар. золот - -
1772 Карат алмазний (= 2,053 мг) кар. алмаз - -
1773 Метричний карат (= 200 мг) кар car -
1774 Тисяча каратів метричних тис.кар - -
1775 Каратна проба благородних металів карат.проба благ.мет - 0761
1776 Тисяча фарбо-відбитків, приведених 
до формату 60х90 см
тис.фарб. відб.прив.до ф.60х90 см - -
1777 Тисяча аркушів-відбитків, приведених 
до формату 60х90 см
тис.арк. відб.прив.до ф.60х90 см - -
1778 Тисяча примірників 4-шпальтових газет формату А2 тис.прим 4-шп газет ф.А2 - -
18 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА. ГАЗО- І ВОДОПОСТАЧАННЯ
1801 Кінська сила за добу к.с./доб - 0217
1802 Мільйон кінських сил за добу млн.к.с./доб - 1258
1803 Мільйон кінських сил за рік млн.к.с./р. - 1257
1804 Тисяча кіловат тис.кВт - 0215
1805 Мільйон кіловат млн.кВт - 0216
1806 Тисяча кіловат-годин тис.кВт·год - 0246
1807 Мільйон кіловат-годин млн.кВт·год - 0247
1808 Мільярд кіловат-годин млрд.кВт·год - 0248
1809 Калорія за годину кал/год - 0495
1810 Кілокалорія за годину ккал/год - 0496
1811 Гігакалорія за годину Гкал/год - 0571
1812 Тисяча гігакалорій за годину тис.Гкал/год - 0497
1813 Стандартна кілокалорія станд.ккал - 0554
1814 Стандартна кілокалорія за годину станд.ккал/год - 0559
1815 Тисяча стандартних кілокалорій за годину тис.станд.ккал/год - 1168
1816 Мільйон гігакалорій млн.Гкал - 0908
1817 Тисяча натуральних кіловольт-ампер тис.нат.кВ·А - 0906
1818 Тисяча натуральних кіловольт-ампер реактивних тис.нат.кВ·А реак - 0907
1819 Тисяча кіловольт-ампер реактивних тис.кВ·А реак - 0232
1820 Мільйон кіловольт-ампер реактивних млн.кВт·А реак - 0233
1821 Тисяча робочих кілокалорій за годину тис.роб.ккал/год - 0565
1822 Тисяча кубічних метрів стічних вод за добу тис.м3 стіч. вод/доб - 0929
1823 Тисяча кубічних метрів обігової води за добу тис.м3 обіг. вод/доб - 1326
1824 Кілометр водоводу та мережі км водов.мереж - 1382
1825 Кілометр колектора та мережі км колект.мереж - 1383
1826 Кілометр мережі газифікації км мереж.газиф - 1384
1827 Кубічний метр на тисячу жителів м3/тис.жит - 0668
1828 Ефективна потужність еф.потуж   1853
1829 Ват-година на оберт Вт·год/об W·h/r -
1830 Вар-година на оберт вар·год/об var·h/r -
1831 Оберт на кіловат-годину об/кВт·год r/kW·h -
1832 Оберт на кіловар-годину об/квар·год r/kvar·h -
1833 Відсоток на 1 °C %/°C %/°C -
1834 Кіловат-година на поділку кВт·год/поділку kW·h/point -
1835 Мегават-година на поділку МВт·год/ поділку MW·h/point -
1836 Децибел-ампер дБ·А dB·A -
19 БУДІВНИЦТВО
1901 Квадратний метр житлової площі м2житл.площ - 0071
1902 Тисяча квадратних метрів житлової площі тис.м2 житл. площ - 0072
1903 Мільйон квадратних метрів житлової площі млн.м2 житл. площ - 0968
1904 Тисяча квадратних метрів підлоги тис.м2 підл - 0067
1905 Квадратний метр загальної площі м2 заг.площ - 0077
1906 Тисяча квадратних метрів загальної площі тис.м2 заг. площ - 0078
1907 Мільйон квадратних метрів загальної площі млн.м2 заг. площ - 0066
1908 Тисяча квадратних метрів покриття тис.м2 пок - 1093
1909 Квадратний метр покриття будівлі м2 пок.буд - 0101
1910 Тисяча квадратних метрів покриття будівлі тис.м2 пок.буд - 0824
1911 Панель панел - 0851
1912 Тисяча панелей тис.панел - 1267
1913 Тисяча квадратних метрів покрівельної поверхні тис.м2 покрів. поверх - 0074
1914 Квартира кварт - 1337
1915 Тисяча квартир тис.кварт - 0940
1916 Комплекс комп - 0670
1917 Штука умовних блоків шт.умов.блок - 0803
1918 Тисяча штук умовних блоків тис.шт.умов.блок - 0841
1919 Мільйон штук умовних блоків млн.шт.умов.блок - 1150
1920 Тисяча штук умовної цегли тис.шт.умов. цегл - 0804
1921 Мільйон штук умовної цегли млн.шт.ум.цегл - 0805
1922 Тисяча штук стандартної умовної цегли тис.шт.стан.умов.цегл - 1871
1923 Тонна моноблоків т монобл - 1084
1924 Квадратний метр покрівельної поверхні м2 покрів.поверх - 0130
1925 Приведений ремонт прив.рем - 0470
1926 Кубічний метр охолоджуваного будівельного об'єму м3 охл.буд. об'єму - 0471
1927 Тисяча кубічних метрів плит тис.м3 плит - 1273
1928 Тисяча фарбопрогонів тис.фарб.прог - -
1929 Кількість будівель кільк.буд - -
1930 Рама рам - 1161
1931 Тисяча рам тис.рам - 0953
20 ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ. ЧАСТИНА 1
2001 Комора комор   1053
2002 Тисяча штук виробів тис.шт.вироб - 0483
2003 Мільйон штук виробів млн.шт.вироб - 1058
2004 Трильйон штук виробів трлн.шт.вироб - -
2005 Мільярд комплектів млрд.компл - 0675
2006 Партія партія - 0720
2007 Тонна товарної риби т тов.риб - 0548
2008 Тонн товарного продукту т тов.продукт - 0897
2009 Штука шт - 0796
2010 Десять штук 10 шт - 0783
2011 Дюжина штук дюж.шт - 1880
2012 Сто штук 100 шт - 0797
2013 Тисяча штук тис.шт - 0798
2014 Мільйон штук млн.шт - 0799
2015 Мільярд штук млрд.шт - 0800
2016 Умовна штука умов.шт - 0801
2017 Тисяча умовних штук тис.умов.шт - 0802
2018 Мільйон умовних штук млн.умов.шт - 0749
2019 Штука на тисячу мешканців шт/тис.мешк - 0618
2020 Штука на десять тисяч мешканців шт/дес.тис. мешк - -
2021 Кількість назв кільк.назв - 1140
2022 Кубічний метр місткості м3 містк - 0133
2023 Тисяча кубічних метрів місткості тис.м3 містк - -
2024 Складський кубічний метр склад.м3 - 0138
2025 Кілограм місткості кг містк - 0174
2026 Тонна місткості т містк - 1314
2027 Бочка бочк - 0621
2028 Бочонок бочон - -
2029 Квадратний метр на тонну м2/т m2/t -
2030 Тисяча квадратних метрів складської площі тис.м2 склад. площ - 0885
2031 Ампула ампул - 0601
2032 Тисяча ампул тис.ампул - 0602
2033 Мільйон ампул млн.ампул - 0603
2034 Балон балон - 0604
2035 Тисяча балонів тис.балон - 0605
2036 Мільйон балонів млн.балон - 0606
2037 Тисяча умовних балонів тис.умов.балон - -
2038 Мільйон умовних балонів млн.умов.балон - -
2039 Банка банк - 0607
2040 Мільйон банок млн.банк - 0609
2041 Тисяча банок тис.банк - 0608
2042 Умовна банка умов.банк - 0610
2043 Тисяча умовних банок тис.умов.банк - 0611
2044 Мільярд умовних банок млрд.умов.банк - 0613
2045 Мільйон умовних банок млн.умов.банк - 0612
2046 Бутель бутель - -
2047 Короб картонний короб карт - 1384
2048 Каністра каністр - 0663
2049 Контейнер конт - 0676
2050 Тисяча контейнерів тис.конт - 0677
2051 Банка консервна банк.консерв - -
2052 Коробка кор - 0681
2053 Тисяча коробок тис.кор - 0682
2054 Мільйон коробок млн.кор - 0683
2055 Бочка дерев'яна бочк. дерев   -
2056 Бочка металева на 10 кг бочк.метал. 10 кг - -
2057 Бочка металева бочк.метал - -
2058 Бочка металева на 15 кг бочк.метал. 15 кг - -
2059 Бочка металева на 115 кг бочк.метал. 115 кг - -
2060 Мішок міш - 0823
2061 Пляшка пляш - 0622
2062 Тисяча пляшок тис.пляш - 0623
2063 Мільйон пляшок млн.пляш - 0624
2064 Тисяча пляшок у переведенні на пляшки місткістю 0,8 літра тис.пляш.перев пляш. 0,8 л - 0835
2065 Мільйон пляшок за рік млн.пляш./р. - 0854
2066 Мільйон півлітрів млн.півл - 0856
2067 Тонна фасовки за добу т фасов/доб - 1228
2068 Тисяча штук у 200-літровому обчисленні тис.шт.200 л обчисл - 0431
2069 Тисяча штук у 50-літровому обчисленні тис.шт.50 л обчисл - 0432
2070 Флакон флак - 0784
2071 Тисяча флаконів тис.флак - 0785
2072 Мільйон флаконів млн.флак - 0786
2073 Цистерна цистерн - 0790
2074 Умовна цистерна умов.цистерн - 0791
2075 Ящик ящ - 0812
2076 Сто ящиків 100 ящ - 1872
2077 Тисяча ящиків тис.ящ - 0813
2078 Мільйон ящиків млн.ящ - 0814
2079 Умовний ящик умов.ящ - 0563
2080 Тисяча умовних ящиків тис.умов.ящ - 0958
2081 Барабан барабан - 0614
2082 Бобіна боб - 0616
2083 Тисяча бобін тис.боб - 0617
2084 Бухта бухт - -
2085 Тисяча бухт тис.бухт - 1033
2086 Кипа кипа - 0667
2087 Літр чистого спирту л чист.спирт   1888
2088 Гектолітр чистого спирту гл чист.спирт - 1889
21 ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ. ЧАСТИНА 2
2101 Тисяча наборів тис.набор - 0479
2102 Паковання паков - 0778
2103 Сто паковань 100 паков - 1882
2104 Тисяча паковань тис.паков - 0779
2105 Мільйон паковань млн.паков - 0760
2106 Тисяча умовних паковань тис.умов.паков - -
2107 Мільйон умовних паковань млн.умов.паков - 1151
2108 Дюжина паковань дюж.паков - 1881
2109 Пакувальне місце пакув.місц - 1163
2110 Пакунок пак - 0719
2111 Тисяча пакунків тис.пак - 0196
2112 Пачка пач - 0728
2113 Тисяча пачок тис.пач - 0729
2114 Мільйон пачок млн.пач - 0702
2115 Тисяча пучків тис.пуч - 1281
2116 Рулон рул - 0750
2117 Дюжина рулонів дюж.рул - 1878
2118 Мільйон рулонів млн.рул - 0765
2119 Склад склад - 1012
2120 Тюбик тюб - 0777
2121 Тисяча тюбиків тис.тюб - 0484
2122 Моток мот - 0701
2123 Набір (товару) набір - 0704
2124 Драхма торговельна (= 1,77184 г) драх.т dm -
2125 Драхма аптекарська та тройська (= 3,88793 г) драх.ап 
драх.тр
dm ap,dm tr -
2126 Фунт аптекарський та тройський (= 0,3732417 кг) фнт.ап 
фнт.тр
lp ap, lp tr 1852
2127 Грос (= 144 шт) грос   0638
2128 Великий грос (= 12 гросів) вел.грос   1874
2129 Гектограм (= 100 г) гг hg 1828
2130 Гектокілограм (= 100 кг) гкг hkg -
2131 Гектометр (= 100 м) гм hm 1802
2132 Два десятки два дес   1873
2133 Десять пар 10 пар   1875
2134 Децитонна (= 100 кг) дт dt -
2135 Джиль (амер.) (= 0,118294 дм3) джл (амер.)   -
2136 Дюжина (= 12 штук) дюжина   0641
2137 Дюжина пар дюжина пар   1876
2138 Квартер (англ.) (= 12,7006 кг = 28 фунтів) квартер qr 1841
2139 Квінтильйон штук квінт.шт   1885
2140 Корд (= 3,63 м3) корд   1826
2141 Короткий стандарт (= 7200 сірників) кор. стандарт   1879
2142 Мегаметр Мм Mm 1801
2143 Міжнародна одиниця міжн.одн   0650
2144 Сто міжнародних одиниць 100 міжн.одн   1894
2145 Мільйон міжнародних одиниць млн.міжн.одн   -
2146 Міцність спирту за масою міцн.спирт. мас   1886
2147 Пінта (англ.) (= 0,568262 дм3) пінта   1811
2148 Сантиграм (= 0,01 г) сг cg 1830
2149 Стандарт стандарт   1825
2150 Сто листів 100 лст   -
2151 Стоун (англ.) (= 6,350293 кг) стоун   1840
2152 Тисяча борд футів (= 2,36 м3) тис.борд фт   -
2153 Тисяча кубічних метрів за добу тис.м3/доб   0997
2154 Центал (англ.) (= 45,359237 г) центал ctl -
2155 Грам подільних ізотопів г поділ.ізотоп   1862
2156 Тисяча рулонів тис.рул - 0751
22 ТРАНСПОРТ. ЧАСТИНА 1
2201 Тонна вантажопідйомності т вантажопідйом - 0039
2202 Тонна чистої вантажопідйомності т чист.вантажопідйом - 0190
2203 Умовна тонна умов.т - 0192
2204 Тисяча умовних тонн тис.умов.т - 0193
2205 Мільйон умовних тонн млн.умов.т - 0194
2206 Вагоно-день ваг.дн - 0393
2207 Тисяча вагоно-днів тис.ваг.дн   -
2208 Вагоно-кілометр ваг.км   -
2209 Тисяча вагоно-кілометрів тис.ваг.км - 0394
2210 Вагоно-година ваг.год - 0400
2211 Тисяча вагоно-годин тис.ваг.год   -
2212 Контейнеро-кілометр конт.км   0401
2213 Тисяча контейнеро-кілометрів тис.конт.км   -
2214 Локомотиво-кілометр лок.км - 0402
2215 Мільйон локомотиво-кілометрів млн.лок.км - -
2216 Локомотиво-година лок.год - 0404
2217 Пасажиро-кілометр пас.км - 0414
2218 Тисяча пасажиро-кілометрів тис.пас.км - 0415
2219 Мільйон пасажиро-кілометрів млн.пас.км - 0416
2220 Мільярд пасажиро-кілометрів млрд.пас.км - 0417
2221 Пасажиро-кілометр на місце пас.км/місц - 0418
2222 Пасажиро-кілометр на пасажиро-місце пас.км/пас. місц - 0419
2223 Пасажир на пасажиро-місце пас/пас.місц - 0420
2224 Пасажиро-місце пас.місц - 0421
2225 Тисяча пасажиро-місць тис.пас.місц - 0422
2226 Пасажиро-місце-кілометр пас.місц.км - 0423
2227 Пасажиро-місце-доба пас.місц.доб - 0425
2228 Потяго-кілометр потяг.км - 0428
2229 Потяго-година потяг.год - 0429
2230 Мільйон тепловозо-кілометрів млн.тепловоз. км - 0433
2231 Тисяча тонно-кілометрів тис.ткм - 0450
2232 Мільйон тонно-кілометрів млн.ткм - 0451
2233 Мільярд тонно-кілометрів млрд.ткм - 0452
2234 Тисяча брутто-тонно кілометрів тис.брутто ткм - 0454
2235 Мільйон брутто-тонно кілометрів млн.брутто ткм - 0455
2236 Мільярд брутто-тонно кілометрів млрд.брутто ткм - 0456
2237 Тонно-кілометр приведений ткм привед - 0457
2238 Тисяча тонно-кілометрів приведених тис.ткм привед - 0458
2239 Мільярд тонно-кілометрів приведених млрд.ткм привед - 1248
2240 Мільйон тонно-кілометрів тарифних млн.ткм тариф - -
2241 Тисяча тонно-пасажиро-кілометрів тис.т.пас.км - 0460
2242 Мільйон тонно-пасажиро-кілометрів млн.т.пас.км - -
2243 Електровозо-кілометр електровоз.км - 0462
2244 Тисяча електровозо-кілометрів тис.електровоз.км - 0463
2245 Вагон за добу ваг/доб - 0490
2246 Тисяча вагонів за добу тис.ваг/доб - -
2247 Вагон ваг - 0626
2248 Тисяча вагонів тис.ваг - 0627
2249 Умовний вагон умов.ваг - 0628
2250 Вагоно-комплект ваг.компл - 0629
2251 Тисяча локомотивів тис.локом - 0696
2252 Пасажир пасажир - 0725
2253 Тисяча пасажирів тис.пасажир - 0726
2254 Мільйон пасажирів млн.пасажир - 0727
2255 Кілограм умовного палива кг умов.палив - 0734
2256 Потяг потяг - 0735
2257 Ешелон ешел - 0809
2258 Мільйон тонн вантажу на рік млн.т вантаж/р. - 0829
2259 Посадочне місце посад.місц - 0948
2260 Мільйон брутто-тонна млн.брутто т - 1057
2261 Потяг за добу потяг/доб - 1071
2262 Мільйон електровозо-кілометрів млн.електровоз км - 1166
2263 Тисяча вагонів у середньому за добу тис.ваг.в середн/доб - 1196
2264 Мільйон вагоно-кілометрів млн.ваг.км - 1197
2265 Мільйон потяго-кілометрів млн.потяг.км - -
2266 Обсяг перевезень у тоннах обсяг перев.т - -
2267 Брутто-тонна брутто т - 0179
2268 Тисяча тонн тяги тис.т тяги - -
2269 Тонна умовного вантажу т умов.вантаж - 0195
2270 Платний кілометр плат.км - 0024
2271 Тисяча платних кілометрів тис.плат.км - 1262
2272 Мільйон платних кілометрів млн.плат.км - 0025
2273 Автомобіле-доба авто.доб - -
2274 Тисяча автомобіле-діб тис.авто.діб - 1316
2275 Автотонна авто.т - 0204
2276 Тисяча автотонн тис.авто.т - 0467
2277 Мільйон автотонн млн.авто.т - -
2278 Автомобіль умовний авто.умов - 0600
2279 Автомобіль авто - 0945
2280 Тисяча автомобілів тис.авто - 0946
2281 Автоцистерна автоцистер - -
2282 Кілометр на людину км/люд - 1340
2283 Кілометр одиничного шляху км один.шлях - 1406
2284 Тисяча тонн на кілометр тис.т/км - 1400
2285 Кілометр за добу км/доб - 0332
2286 Брутто-тонно-кілометр брутто ткм   -
2287 Десять тисяч брутто-тонно-кілометрів 10 тис. брутто ткм - 1393
2288 Десять тисяч тонно-кілометрів 10 тис. ткм - 1394
2289 Умовний кілометр умов.км - 0878
2290 Тисяча умовних кілометрів тис.умов.км - 0049
2291 Кілометр приведений км прив - 0858
23 ТРАНСПОРТ. ЧАСТИНА 2
2301 Автомобіле-година авто.год - 0390
2302 Тисяча автомобіле-годин тис.авто.год - -
2303 Мільйон автомобіле-годин млн.авто.год - -
2304 Автомобіле-день авто.дн - 0391
2305 Тисяча автомобіле-днів тис.авто.дн - -
2306 Мільйон автомобіле-днів млн.авто.дн - -
2307 Автомобіле-тонно-день авто.т.дн - -
2308 Тисяча автомобіле-тонно-днів тис.авто.т.дн - -
2309 Мільйон автомобіле-тонно-днів млн.авто.т.дн - -
2310 Автомобіле-місце-день авто.місц.дн - -
2311 Тисяча автомобіле-місце-днів тис.авто.місц. дн - -
2312 Мільйон автомобіле-місце-днів млн.авто.місц. дн - -
2313 Автомобіле-кілометр авто.км - 0392
2314 Тисяча автомобіле-кілометрів тис.авто.км - -
2315 Мільйон автомобіле-кілометрів млн.авто.км - -
2316 Тисяча тонн тис.т - 0170
2317 Мільйон тонн млн.т - 0172
2318 Водотоннажність водотон - 1834
2319 Тисяча миль тис.миль - -
2320 Мільйон миль млн.миль - 0868
2321 Миля за добу миля/доб - 0333
2322 Тисяча морських миль тис.м.миль - 0048
2323 Тонно-миля т.миля - 0435
2324 Тисяча тонно-миль тис.т.миль - 0436
2325 Мільйон тонно-миль млн.т.миль - 0437
2326 Мільярд тонно-миль млрд.т.миль - 0438
2327 Мільйон тонно-миль приведених млн.т.миль. приведен - 1247
2328 Тонно-миля на тонну вантажопідйомності т.миля/т вантажпідйом - 0536
2329 Тоннажо-рейс тнж.рейс - 0446
2330 Тоннажо-миля тнж.миля - 0440
2331 Тисяча тоннажо-миль тис.тнж.миль - 0441
2332 Мільйон тоннажо-миль млн.тнж.миль - -
2333 Мільярд тоннажо-миль млрд.тнж. миль - -
2334 Тоннажо-доба тнж.доб - 0447
2335 Тисяча тоннажо-діб тис.тнж.діб - -
2336 Мільйон тоннажо-діб млн.тнж.діб - 0448
2337 Тонна на судно-добу т/судно.добу - 1016
2338 Тисяча тонн тоннажу тис.т тнж - -
2339 Тисяча тонн вантажу за рік тис.т вантаж/р. - 1116
2340 Пасажиро-миля пас.миля - 0426
2341 Тисяча пасажиро-миль тис.пас.миль - -
2342 Мільйон пасажиро-миль млн.пас.миль - -
2343 Причал причал - 1322
2344 Погонний метр причалу пог.м причал - 1003
2345 Погонний кілометр причалу пог.км причал - 1015
2346 Тонна фрахтова (корабельна) 
(= 40 куб. футам = 1,132674 м3)
т фрахт ton fr -
2347 Тонна реєстрова (англ.) 
(= 100 куб.футам = 2,831685 м3)
т реєстр (англ.) ton red -
2348 Тонна обмірна (= 1,12 м3) т обмір - 1833
2349 Нетто-реєстрова тонна нетто-реєстр. т - 1832
2350 Брутто-реєстрова тонна брутто-реєстр. т - 1831
2351 Вантажопідйомність у метричних тоннах вантажпідйом. метрич.т - 1835
2352 Судно судн - 0764
2353 Судно-доба судн.доб - 0396
2354 Кабельтов 
(= 0,1 морської милі = 185,2 м)
каб - -
2355 Тонно-кілометр ткм - 0449
2356 Транспорт трансп - 0771
2357 Мотор-комплект мотор.компл - 0703
2358 Місце місц - 0698
2359 Тисяча місць тис.місц - 0699
2360 Посадка посадк - 0738
2361 Наліт сто годин наліт сто год - 1137
2362 Дивізіон дивізіон - 1070
2363 Загін загін - 0962
2364 Підйомна сила підйом.сила - -
2365 Повідомлення повід - -
24 ОДИНИЦІ, ВИКОРИСТОВУВАНІ 
У ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
2401 Зміна змін - 0357
2402 День дн - 0358
2403 Тисяча гривень вартості готової продукції тис.грн.варт. готов.прод - -
2404 Тисяча гривень вартості послуг за рік тис.грн. варт. послуг/р. - -
2405 Тисяча гривень вартості будівельно-монтажних робіт тис.грн. варт. буд.монтаж.робіт - -
2406 Машино-день маш.дн - 0505
2407 Машино-місяць маш.місц - -
2408 Машино-зміна маш.змін - 0507
2409 Нормо-зміна норм.змін - 0510
2410 Норма за годину норм/год - 0516
2411 Година на добу год/доб - 0538
2412 Людино-день люд.дн - 0540
2413 Тисяча людино-днів тис.люд.дн - 0541
2414 Тисяча робочих місць тис.роб.місць - 0954
2415 Тонна за зміну т/змін - 0910
2416 Штука за годину шт/год - 0543
2417 Штука у середньому за добу шт.середн/доб - 1259
2418 Обліковий верстат облік.верст - 1256
2419 Метр на людину м/люд - 1239
2420 Ліжко-доба ліжк.доб - 0521
2421 Кубічний метр на людину м3/люд - 1344
2422 Понаднормова година понаднорм.год - -
2423 Відсоток % - 0744
2424 Робоча година роб. год - -
2425 Людина люд - 0792
2426 Тисяча людей тис. люд - 0793
2427 Мільйон людей млн. люд - 0794
2428 Мільярд людей млрд. люд - 0795
2429 Тисяча годин тис. год - 0363
2430 Десятиріччя десятиріч - 1868
2431 Одиниця (продукції) од - 0642
2432 Мільярд одиниць (продукції) млрд. од - 0645
2433 Тисяча гривень у діючих цінах тис. грн. діюч. цінах - -
2434 Мільйон гривень у діючих цінах млн. грн. діюч. цінах - -
2435 Відсоток до відповідного періоду %/відп. періоду - -
2436 Гривня у відпускних цінах грн. відпуск. цінах - -
2437 Тисяча гривень у відпускних цінах тис. грн. відпуск. цінах - -
2438 Мільйон гривень у відпускних цінах млн. грн. відпуск. цінах - -
2439 Копійка у діючих цінах коп. діюч. цінах - -
2440 Гривня у діючих цінах грн. діюч. цінах - -
2441 Тисяча гривень у порівняних цінах тис. грн. порівн. цінах - -
2442 Мільйон гривень у порівняних цінах млн. грн. порівн. цінах - -
2443 Відсоток до початку періоду %/поч. періоду - -
2444 Відсоток до відповідного періоду попереднього року %/відп. періоду поперед.року - -
2445 Питома вага, % питом. вага - -
2446 Одиниця обміну вартості первісна Од.обміну варт.перв - -
2447 Одиниця обміну вартості ринкова Од.обміну варт.ринк - -
2448 Одиниця обміну вартості номінальна Од.обміну варт.номін - -
2449 Одиниця обміну вартості балансова Од.обміну варт. баланс - -
2450 Одиниця обміну вартості відновлена Од.обміну варт. віднов - -
2451 Одиниця обміну вартості залишкова Од.обміну варт. залиш - -
2452 Одиниця обміну вартості ліквідаційна Од.обміну варт. ліквід - -
2453 Одиниця обміну вартості корисного
використання об'єкта основних засобів
Од.обміну варт.корис. викор.об.ОЗ - -
2454 Гривня грн - -
2455 Тисяча гривень тис. грн - -
2456 Мільйон гривень млн. грн - -
2457 Умовна одиниця умов.од - -
2458 Тисяча умовних одиниць тис. умов.од - -
25 ОДИНИЦІ, ВИКОРИСТОВУВАНІ У ІНФОРМАТИЦІ
2501 Біт біт bit 0090
2502 Кілобіт кбіт kbit -
2503 Мегабіт Мбіт Mbit -
2504 Байт байт byte 0093
2505 Кілобайт кбайт kbyte 0342
2506 Мегабайт Мбайт Mbyte 0343
2507 Гігабайт Гбайт Gbyte -
2508 Біт на міліметр біт/мм bit/mm -
2509 Біт на дюйм біт/дюйм bit/in -
2510 Байт на міліметр байт/мм byte/mm -
2511 Символ (код знака) симв - 1223
2512 Модуль мод - 1217
2513 Операція опер - -
2514 Тисяча операцій тис.опер - 1231
2515 Операцій за секунду опер/с - -
2516 Мільйон операцій за секунду млн.опер/с - 0186
2517 Машинне слово маш.сл - -
2518 Розряд (числа, машинного слова) розр - -
2519 Комірка пам'яті (інформаційна) комір.п - -
2520 Тисяча комірок пам'яті (інформаційна) тис.комір.п - -
2521 Біт за секунду біт/с bit/s -
2522 Кілобіт за секунду кбіт/с kbit/s -
2523 Мегабіт за секунду Мбіт/с Mbit/s -
2524 Байт за секунду байт/с byte/s -
2525 Бод бод baud 1180
2526 Кілобод кбод kbaud -
2527 Лінія (інформ.) лін - 0693
2528 Канал (пересилання даних) кан - -
2529 Пакет даних пак.дан - -
2530 Тисяча пакетів даних тис.пак.дан - -
2531 Кадр кадр - 1208
2532 Транзакція транз   -
2533 Запит запит   -
2534 Документ докум   -
2535 Документо-рядок докум.ряд   -
2536 Запис запис   -
2537 Транзакція в секунду транз/с   -
2538 Документів у рік докум/р.   -
2539 Документо-рядків у рік докум.ряд/р.   -
2540 Показник показ   -
2541 Показників у рік показ/р.   -
2542 Команд за секунду команд/с   -
2543 Кібібіт Кібіт Kibit -
2544 Мебібіт Мібіт Mibit -
2545 Кібібайт Кібайт Kibyte -
2546 Мебібайт Мібайт Mibyte -
2547 Гібібайт Гібайт Gibyte -
2548 Кібібіт за секунду Кібіт/с Kibit/s -
2549 Мебібіт за секунду Мібіт/с Mibit/s -
26 ОСВІТА ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
2601 Місце для сидіння місц.сидін - 1260
2602 Крісло крісл - 1318
2603 Кушетка кушет - 1319
2604 Ванна ванн - 1321
2605 Ліжко ліжк - 0669
2606 Тисяча ліжок тис.ліжк - 0941
2607 Тисяча учнівських місць тис.учн.місц - 0939
2608 Тисяча учнівських ліжок тис.учн.ліжк - 1106
2609 Відвідувань за зміну відв/змін - 0225
2610 Доза доз - 0639
2611 Тисяча доз тис.доз - 0640
2612 Препарат преп - 0739
2613 Аналіз анал - -
2614 Мільйон аналізів млн.анал - 1162
27 ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОБЛІКУ, 
ВИКОРИСТОВУВАНІ В ІНШИХ ВИДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЧАСТИНА 1
2701 Погонний сантиметр пог.см - -
2702 Погонний метр пог.м - 0011
2703 Десять погонних метрів 10 пог.м - 0899
2704 Сто погонних метрів 100 пог.м - 0022
2705 Тисяча погонних метрів тис.пог.м - 0012
2706 Мільйон погонних метрів млн.пог.м - 0013
2707 Умовний метр умов.м - 0014
2708 Десять умовних метрів 10 умов.м - -
2709 Сто умовних метрів 100 умов.м - -
2710 Тисяча умовних метрів тис.умов.м - 0015
2711 Мільйон умовних метрів млн.умов.м - 0016
2712 Тисяча метрів тис.м - 0860
2713 Мільйон метрів млн.м - 0861
2714 Умовний погонний метр умов.пог.м - 0999
2715 Сто умовних погонних метрів 100 умов.пог.м - -
2716 Тисяча умовних погонних метрів тис.умов.пог.м - 0867
2717 Метр умовного діаметра м умов.діам - 0564
2718 Відправко-кілометр від.км - 0407
2719 Погонний кілометр пог.км - 1087
2720 Тисяча еквівалентних кілометрів тис.екв.км - 0030
2721 Тисяча кілометрів умовного діаметра тис.км умов. діам - 0032
2722 Кілометр умовним діаметром 50 мм км умов.діам 50 мм - 0034
2723 Тисяча кілометрів у приведеному обчисленні тис.км прив. обчис - 0033
2724 Метр жили м жил - -
2725 Тисяча метрів жили тис.м жил - -
2726 Кілометр жили км жил - 1021
2727 Тисяча кілометрів жили тис.км жил - 1022
2728 Метр прокладки м прокл - 0029
2729 Тисяча метрів прокладки тис.м прокл - 0026
2730 Штука на погонний метр шт/пог.м - 0550
2731 Тисяча штук на тисячу метрів тис.шт./тис.м - 0549
2732 Метр обплетення м обпл - 0866
2733 Тисяча метрів обплетення тис.м обпл - 0023
2734 Метр на штуку м/шт - 0511
2735 Тисяча квадратних міліметрів тис.мм2 - 0052
2736 Тисяча квадратних сантиметрів тис.см2 - 0054
2737 Мільйон квадратних сантиметрів млн.см2 - -
2738 Мільярд квадратних сантиметрів млрд.см2 - 0060
2739 Тисяча квадратних дециметрів тис.дм2 - 0056
2740 Мільйон квадратних дециметрів млн.дм2 - 0870
2741 Тисяча квадратних метрів тис.м2 - 0058
2742 Мільйон квадратних метрів млн.м2 - -
2743 Мільярд квадратних метрів млрд.м2 - 1027
2744 Квадратний метр на тонну м2/т - 0512
2745 Тисяча квадратних метрів стрічки тис.м2 стріч - 0874
2746 Тисяча квадратних метрів приведених тис.м2 прив - 0957
2747 Тисяча квадратних метрів умовної товщини тис.м2 умов. товщ - 1149
2748 Квадратний метр в умовному обчисленні м2 умов.обчис - 0859
2749 Квадратний метр умовний м2 умов - 0081
2750 Тисяча квадратних метрів умовних тис.м2 умов - 0082
2751 Мільйон квадратних метрів умовних млн.м2 умов - 0083
2752 Квадратний метр прокладок м2 прокл - 0156
2753 Тисяча квадратних метрів прокладок тис.м2 прокл - 0080
2754 Мільйон квадратних метрів у 2 мм обчисленні млн.м2 2 мм обчис - 0871
2755 Мільйон квадратних метрів умовної товщини 10 мм млн.м2 умов. товщ 10 мм - 1148
2756 Квадратний метр у натуральному обчисленні м2 нат.обчис - 0107
2757 Сто квадратних метрів у натуральному обчисленні 100 м2 нат. обчисл - -
2758 Тисяча квадратних метрів у натуральному обчисленні тис.м2 нат. обчисл - 0075
2759 Мільйон квадратних метрів у натуральному обчисленні млн.м2 нат. обчис - 0873
2760 Квадратний метр еквівалентний м2 екв - 0084
2761 Сто квадратних метрів еквівалентних 100 м2 екв - -
2762 Тисяча квадратних метрів еквівалентних тис.м2 екв - 0085
2763 Мільйон квадратних метрів еквівалентних млн.м2 екв - 0086
2764 Сто квадратних метрів в умовному обчисленні 100 м2 умов. обчис - -
2765 Тисяча квадратних метрів в умовному обчисленні тис.м2 умов. обчис - 0091
2766 Тисяча квадратних метрів умовної товщини 10 мм тис. м2 умов. товщ 10 мм - 0076
2767 Мільйон кубічних метрів млн.м3 - 0115
2768 Кубічний метр стандартний м3 станд - 1119
2769 Кубічний метр щільний м3 щілн - 1036
2770 Сто кубічних метрів щільних 100 м3 щілн - -
2771 Тисяча кубічних метрів щільних тис.м3 щілн - 0136
2772 Мільйон кубічних метрів щільних млн.м3 щілн - -
2773 Тисяча кубічних метрів місткості ковша тис.м3 міст. ковша - 0147
2774 Тисяча канало-кілометрів тис.кан.км - 1199
2775 Мільйон квадратних метрів у 22 мм обчисленні млн.м2 22 мм обчис - 1213
2776 Тисяча квадратних кілометрів тис.км2 - 0063
2777 Мільйон квадратних кілометрів млн.км2 - -
2778 Сто кубічних метрів 100 м3 - -
2779 Тисяча кубічних метрів тис.м3 - 0114
2780 Сто кубічних метрів приведених 100 м3 прив - -
2781 Тисяча кубічних метрів приведених тис.м3 прив - 0140
2782 Мільйон кубічних метрів приведених млн.м3 прив - 0141
2783 Мільярд кубічних метрів на кілометр млрд.м3/км - 0312
2784 Кубічний метр виробів м3 вироб - 0144
2785 Тисяча кубічних метрів виробів тис.м3 вироб - 0877
2786 Тисяча умовних кубічних метрів виробів тис.умов.м3 вироб - -
28 ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОБЛІКУ, ВИКОРИСТОВУВАНІ В ІНШИХ ВИДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЧАСТИНА 2
2801 Мілілітр за годину мл/год - -
2802 Тисяча декалітрів за рік тис.дал/р. - 0978
2803 Міліметр за годину мм/год - 1191
2804 Кубічний міліметр за годину мм3/год - 1184
2805 Грам на метр у квадраті г/м2 - 1181
2806 Кілограм одинці роботи розділення кг одн.роб. розд - 1035
2807 Кілограм за годину кг/год - 0578
2808 Тисяча декалітрів за добу тис.дал/доб - 0598
2809 Тисяча кубічних метрів місткості тис.м3 міст - 0145
2810 Тисяча умовних кубічних метрів тис.ум.м3 - 0879
2811 Тисяча кубічних метрів комплектів тис.м3 компл - 0131
2812 Тисяча декалітрів тис.дал - 0125
2813 Мільйон декалітрів млн.дал - -
2814 Кілограм на моноблок кг/мнбл - 0498
2815 Кілограм на тонно-кілометр кг/ткм - 0500
2816 Умовний кілограм умов.кг - 0780
2817 Тонна за годину т/год - 0531
2818 Тонна на тисячу квадратних метрів т/тис.м2 - 0529
2819 Тонна за добу в асортименті т/доб.асорт - 0848
2820 Тисяча тонн за добу тис.т/доб - 0557
2821 Кубічний метр умовний м3 умов - -
2822 Грам на кіловат-годину г/кВт·год - 1049
2823 Кілограм на міліметр ширини кг/мм шир - -
2824 Тисяча кубічних метрів на кілокалорію тис.м3/ккал - 1242
2825 Метро-уточина м.уточ - 1265
2826 Кілограм сухої на 90 % речовини кг сух. 90 % реч - 1892
2827 Тонна сухої на 90 % речовини т сух. 90 % реч - 1893
2828 Одиниця на тонну од/т - 0493
2829 Тонна на трудомісткість т/трудом - 1264
2830 Тонна теоретичної маси т теор.мас - 0191
2831 Тонна масла т масл - 0189
2832 Тонна скломаси т скломас - 0177
2833 Тонна сировини т сиров - 0178
2834 Кілограм вторсировини кг вторсиров - 1092
2835 Мілілітр води мл води - -
2836 Сто квадратних метрів 100 м2 - 1279
2837 Тисяча гектолітрів тис.гл - 0129
2838 Погонний метр умовним діаметром 50 мм пог.м умов.діам 50 мм - 1278
2839 Тисяча літрів тис.л - 0124
2840 Нетто-тонна нетто т - -
2841 Кількість пригод кільк.приг - 1334
2842 Кубічний метр за хвилину м3/хв - 1335
2843 Тисяча проб тис.проб - 1341
2844 Тисяча півлітрів тис.півл - -
2845 Кубічний метр на тонну м3/т m3/t 1235
2846 Тисяча ліній тис.лін - 0123
2847 Метр умовним діаметром 50 мм м умов.діам 50 мм - 1258
2848 Мільйон літрів млн.л - 0126
2849 Мільярд літрів млрд.л - 0128
2850 Кубічний метр комплектів м3 компл - 1311
2851 Мільйон декалітрів за рік млн.дал/р. - 0979
2852 Тонна умовного палива т умов.палив - 0199
2853 Тонно-номер т.номер - 0894
2854 Тисяча кубічних метрів за рік тис.м3/р. - 1346
2855 Тонна за рік т/р. - 0844
2856 Тонна у перерахунку на 100 % поживних речовин т перерах.100 % поживн.реч - 0175
2857 Тисяча тонн у перерахунку на 100 % поживних речовин тис.т перерах. 100 % поживн. реч - 0146
2858 Тисяча тонно-номерів тис.т.номер - 0895
2859 Тисяча тонн конденсату тис.т конд - 0347
2860 Квадратний метр загальної площі навчально-лабораторних будівель м2 заг.площ. навч.лаб.буд - 1385
2861 Квадратний метр дзеркала води м2 дзерк.вод - 1387
2862 Центнер фізичної маси ц фіз.мас - 1390
2863 Тисяча кубічних метрів за добу-градус тис.м3/доб.градус - 1395
2864 Тонна умовної вологості т умов.волог - 0197
2865 Тисяча тонно-операцій тис.т.опер - 1397
2866 Мільйон кубічних метрів манометричного напору млн.м3 маном. нап - 1402
2867 Тисяча тонн на людину тис.т/люд - 1108
2868 Тонна сухої маси т сух.маси - 1396
2869 Тонна умовної місткості т.умов.міст - 0188
2870 Корд корд - 1826
2871 Тисяча тонн детвейта тис.т детв - 1044
2872 Комплект на тонну компл/т - 0502
2873 Тисяча тонн умовних одиниць тис.т умов.од - 0900
2874 Тисяча тонн поживних речовин тис.т пож.реч - 0902
2875 Мільйон тонн поживних речовин млн.т пож.реч - 1135
2876 Кубічний метр приведений м3 прив - 0904
2877 Мільйон тонн одноразового зберігання млн.т однораз. збер - 1086
2878 Дедвейт-тонна дедв.т - 0990
2879 Тисяча гектарів порцій тис.га порц - 0724
2880 Тонно-танід т.танід - 0184
29 ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОБЛІКУ, ВИКОРИСТОВУВАНІ В ІНШИХ ВИДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЧАСТИНА 3
2901 Тонна за добу т/доб - 0932
2902 Тонна сухої білизни за зміну т сух.білиз/змін - -
2903 Тонна приведена т прив - -
2904 Тонна товарної продукції т тов.прод - 0897
2905 Мільйон тонн умовної вологості млн.т умов. волог - 0898
2906 Машина маш - 1056
2907 Блок блок - 0408
2908 Машино-година маш.год - 0967
2909 Грам речовини, яка поділяється г реч.поділ   -
2910 Система сист - 0740
2911 Об'єкт об'єкт - 1047
2912 Установка уст - 0406
2913 Пристрій пристр - 1059
2914 Секція секц - 0755
2915 Тисяча секцій тис.секц - 0756
2916 Станція станція - 0762
2917 Стан стан - 1073
2918 Тисяча станів тис.стан - 0761
2919 Одиниця умовного палива од.умов.пал - -
2920 Гірка гірка - 1076
2921 Маса квадратного метра маса м2 - -
2922 Фабрика фабр - 1200
2923 Пункт пункт - 0961
2924 Парк парк - 1009
2925 Проліт прол - 0743
2926 Дія дія - 0827
2927 Профіль профіль - 1095
2928 Трубка труб - 0772
2929 Стрічка стріч - 0691
2930 Тисяча стрічок тис.стріч - 0692
2931 Частка частка   1214
2932 Тисяча елементів тис.елем - 1147
2933 Патрон патр - 0817
2934 Виріб виріб - 0657
2935 Тисяча виробів тис.вироб - 0658
2936 Мільйон виробів млн.вироб - 0659
2937 Мільярд виробів млрд.вироб - 0660
2938 Комплект компл - 0671
2939 Сто комплектів 100 компл - 0234
2940 Тисяча комплектів тис.компл - 0673
2941 Мільйон комплектів млн.компл - 0674
2942 Вік вік - 0368
2943 Боєкомплект боєкомпл - 0619
2944 Півкомплект півкомпл - 0672
2945 Умовна плитка умов.плит - 0741
2946 Мільйон умовних плиток млн.умов.плит - 0733
2947 Карто-відходи картовідх - 0845
2948 Кільце кільц - 1067
2949 Тисяча умовних плиток тис.умов.плит - 0732
2950 Туб туб - 0774
2951 Тисяча тубів тис.туб - 0775
2952 Тисяча умовних тубів тис.умов.туб - -
2953 Контур конт - 1145
2954 Комплектів на один круг компл.на круг - 1157
2955 Комплектів на десять кругів компл.на 10 кругів - 1158
2956 Комплектів на двадцять кругів компл.на 20 кругів - 1159
2957 Умовний кусок умов.кус - -
2958 Тисяча умовних труб тис.умов.тр - -
2959 Тисяча штук заготовок тис.шт.заг - 1065
2960 Тисяча штук кілець тис.шт.кілець - 1066
2961 Тисяча з'єднань тис.з'єдн - 1062
2962 Тисяча штук секцій тис.шт.секц - 1074
2963 Тисяча боєкомплектів тис.боєкомпл - 0620
2964 Натуральна одиниця нат.од - 1113
2965 Мільярд екземплярів млрд.екз - 1143
2966 Станція на 900 телефонних каналів станція 900 тел.канал - 1122
2967 Станція на 720 телефонних каналів станція 720 тел.канал - 1124
2968 Станція на 30 телефонних каналів станція 30 тел. канал - 1130
2969 Станція на 2 системи станція 2 сист - 1123
30 ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОБЛІКУ, ВИКОРИСТОВУВАНІ В ІНШИХ ВИДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЧАСТИНА 4
3001 Заправка запр - 0652
3002 Зарядка зар - 0653
3003 Ланка ланк - 0654
3004 Тисяча ланок тис.ланк - 0655
3005 Мільйон ланок млн.ланк - 0656
3006 Метр на верстато-місяць м/верст.місяць - 1008
3007 Кількість смуг кільк.смуг - 0947
3008 Середній текс середн.текс - 0209
3009 Кількість кільк - 1004
3010 Розмір розм - 1195
3011 Порція порц - 0737
3012 Пари за годину пар/год - -
3013 Наважка наваж - 0705
3014 Тисяча стиків тис.стик - 0763
3015 Фаза фаз - 0782
3016 Полюс полюс - 0736
3017 Тисяча полюсів тис.полюс - 1020
3018 Номер ном - 0708
3019 Тисяча номерів тис.ном - 0709
3020 Паспорт пасп - 0714
3021 Формуляр форм - 0787
3022 Номер сита ном.сит - -
3023 Тисяча натуральних кварців тис.нат.кварц - 0821
3024 Тисяча штук у 200-аркушному обчисленні тис.шт.200 арк. обчис - 0568
3025 Штука на гігакалорію за годину шт.Гкл/год - 0546
3026 Штука на кіловат шт/кВт - 0547
3027 Тисяча працівників тис.прац - -
3028 Тисяча штук у 50-аркушному обчисленні тис.шт.50 арк. обчис - 0567
3029 Колодка колодка - 0700
3030 Тисяча колодок тис.колодок - 1100
3031 Тисяча визначених елементів тис.визн.елемент - 1103
3032 Кіносеанс кіносеанс - 1209
3033 Камера камер - 0335
3034 Грам на кілограм г/кг g/kg -
3035 Картоколонки картоколон - 0846
3036 Процес процес - 1010
3037 Дубль дубль - 0857
3038 Постановка постан - 0937
31 ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОБЛІКУ, ВИКОРИСТОВУВАНІ В ІНШИХ ВИДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЧАСТИНА 5
3101 Мільярд штук за рік млрд.шт/р. - 0561
3102 Тисяча відвідувань тис.відв - -
3103 Пост пост - 0955
3104 Напрямок напр - 0956
3105 Кусок куск - 0687
3106 Тисяча кусків тис.куск - 0688
3107 Мільйон кусків млн.куск - 0689
3108 Тисяча умовних кусків тис.умов.куск - 0690
3109 Мільйон умовних кусків млн.умов.куск - 0679
3110 Тисяча тонн одноразового зберігання тис.т однораз. збер - 0139
3111 Кілограм на тонну кг/т kg/t 1220
3112 Тисяча кілограм-сила-метр тис.кгс.м - 0253
3113 Мільйон кілограм-сила-метр млн.кгс.м - 0254
3114 Трильйон штук трлн.шт - 1884
3115 Міцність спирту за об'ємом міцн.спирт. об'єм - 1887
3116 Галон спирту встановленої міцності гал.спирт.вст. міцн - 1890
3117 Вид вид - 1139
3118 Частина част - 1211
3119 Фронт фронт - 1146
3120 Година звучання год.зв - 1099
3121 Відділення відд - 0942
32 МЕХАНІКА. ЧАСТИНА 2
3201 Децитекс децитекс dtex -
3202 Сантиньютон на текс сН/текс cN/tex -
3203 Кубічний метр на кілограм-секунда у квадраті м3/кг·с2 m3/kg·s2 -
3204 Торр (= 1/760 атм = 133,3224 Па) Торр Torr -